Změna regionu (místa instalace) na dekódovací kartě

Skylink je obchodní značka satelitní televize v České a Slovenské republice, avšak konkrétní obsah poskytovaných služeb není v obou republikách totožný.

Pokud si zákazník registruje služby pro dekódovací kartu s místem instalace v České republice, může přijímat výhradně programy dle programové nabídky pro Českou republiku, hradit služby podle Českého ceníku v Českých korunách a jeho vzájemný vztah se Skylinkem při poskytování služeb satelitní televize se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Skylink pro Českou republiku.

Změna místa instalace z České republiky na Slovenskou republiku je možná, avšak pouze na základě písemné žádosti (viz kontaktní formulář na webu Skylinku), a to v případě, kdy se uživatel dekódovací karty přestěhuje nebo dekódovací kartu dlouhodobě užívá na území Slovenské republiky, anebo když uživatel dekódovací kartu přenechá nebo odprodá novému uživateli s místem instalace ve Slovenské republice. V tom případě dojde ke změně registrace této dekódovací karty a zákazník bude moci dále přijímat programy výhradně dle programové nabídky pro Slovenskou republiku, hradit služby dle Slovenského ceníku v Eurech a jeho vzájemný vztah se Skylinkem se začne řídit Všeobecnými obchodními podmínkami pro Slovenskou republiku.

Pro karty NEXT se službou DRUHÁ KARTA, které jsou určeny pro užívání v jedné domácnosti s hlavní kartou, platí, že místo instalace je stejné jako na hlavní kartě.

Zákazníci, kteří mají pro užívání služeb Skylink dohodnuty speciální podmínky např. službu Balíček s přijímačem/modulem, kartou a instalací, službu Multiservis, službu Skylink TMT (T-Mobile Televize), platbu za služby prostřednictvím SIPO/Inkaso, atp., musí nejprve požádat Zákaznický servis Skylinku o informace k ukončení těchto speciálních podmínek. Teprve po ukončení těchto speciálních podmínek anebo po vyčerpání předplatného je možno požádat o změnu registrace karty, resp. změnu místa instalace.