Změna regionu (místa instalace) na dekódovací kartě

Skylink je obchodní značka satelitní televize v České a Slovenské republice, avšak konkrétní obsah poskytovaných služeb není v obou republikách totožný.

Pokud si zákazník registruje služby pro dekódovací kartu s místem instalace v České republice, může přijímat výhradně programy dle programové nabídky pro Českou republiku, hradit služby podle Českého ceníku v Českých korunách a jeho vzájemný vztah se Skylinkem při poskytování služeb satelitní televize se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Skylink pro Českou republiku.

Změna místa instalace z České republiky na Slovenskou republiku je možná, avšak pouze na základě písemné žádosti (viz kontaktní formulář na webu Skylinku), a to v případě, kdy se uživatel dekódovací karty přestěhuje nebo dekódovací kartu dlouhodobě užívá na území Slovenské republiky, anebo když uživatel dekódovací kartu přenechá nebo odprodá novému uživateli s místem instalace ve Slovenské republice. V tom případě dojde ke změně registrace této dekódovací karty a zákazník bude moci dále přijímat programy výhradně dle programové nabídky pro Slovenskou republiku, hradit služby dle Slovenského ceníku v Eurech a jeho vzájemný vztah se Skylinkem se začne řídit Všeobecnými obchodními podmínkami pro Slovenskou republiku.

Pokud používáte karu NEXT se službou DRUHÁ KARTA, bude místo instalace na této kartě shodné s místem instalace na vaší hlavní kartě.

Pokud používáte služby Skylink se speciálními podmínkami (služba Balíček s přijímačem/modulem, kartou a instalací; služba Multiservis; služba Skylink TMT (T-Mobile Televize)) anebo služby Skylinku platíte prostřednictvím SIPO/Inkaso, je potřeba nejprve požádat Zákaznický servis Skylinku o ukončení těchto podmínek a teprve pak je možné požádat o změnu registrace, resp. změnu místa instalace.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905