Dekódovací modul CAM 803

Dekódovací modul CAM 803 je zařízení, které dekóduje satelitní signál a používá se zejména v případě, kdy zákazník Skylinku vlastní televizní přijímač se zabudovaným satelitním tunerem (DVB-S / DVB-S2  CI+ slotem) a tudíž nepotřebuje navíc satelitní přijímač.

Na rozdíl od jiných dekódovacích modulů má tento modul již vloženou dekódovací kartu Skylink pracující v systému Nagravison. Tuto kartu nelze vyjmout a modul je určen výhradně pro příjem služeb Skylink. Jedenáctimístné číslo této karty najdete na samolepce na zadní straně modulu.

Prodej

Doporučená prodejní cena modulu CAM 803 je 1 100 Kč (včetně DPH). Dekódovací modul doporučujeme pořídit ve specializovaných prodejnách satelitní techniky, jejichž seznam najdete zde.

Instalace

Instalace modulu je velmi jednoduchá – po vsunutí modulu do příslušného otvoru v televizním přijímači (CI/CI+ slot) postupujte dle zobrazených instrukcí na obrazovce televizoru.

Jak aktivovat integrovanou dekódovací kartu

Pro příjem satelitní televize Skylink je potřeba nejdříve aktivovat dekódovací kartu Skylink, a to ve dvou krocích:

1. REGISTRACE SLUŽEB SKYLINK
2. PŘEDPLACENÍ LIBOVOLNÉHO PROGRAMOVÉHO BALÍČKU

Ad 1) Registrace služeb Skylink

Registraci lze provést jednoduše v Zákaznické zóně na webu Skylinku.

Pro registraci je potřeba vyplnit Registrační údaje a uhradit Registrační poplatek.

Výše Registračního poplatku závisí na účelu použití karty:

  1. 999 Kč – týká se nových nebo stávajících zákazníků Skylinku, kteří budou novou dekódovací  kartu používat pro první nebo další zdroj televizního příjmů nezávislého na jiné dekódovací kartě.
  2. 0 Kč – týká se stávajících zákazníků Skylinku, kteří satelitní přijímač a dekódovací kartu použijí jako náhradu za původní dekódovací kartu, která tím bude automaticky deaktivována
  3. 0 Kč – týká se stávajících zákazníků, kteří novou dekódovací karta použijí jako kartu NEXT pro službu DRUHÁ KARTA (programová nabídka na nové kartě bude kopírovat nabídku na původní „mateřské“ kartě). Při volbě této registrace je nutné uhradit předplatného za službu Druhá karta v délce 1-12 měsíců (99 Kč/měs.).

Registrací služeb Skylink dojde k uzavření smlouvy, jejíž obsah je blíže vymezen ve Všeobecných obchodních podmínkách Skylink.

Ad 2) Předplacení libovolného programového balíčku, resp. úhrada Servisního poplatku

Standardně dle aktuálního ceníku Skylink.

Číslo dekódovací karty Nagravision naleznete na samolepce na spodní straně dekódovacího modulu a to u technické zkratky „vUA".

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905