Platby za služby Skylink

Důležité informace k ceníku satelitních služeb platnému od 1. 11. 2022

-    V případě, že máte již uhrazené předplatné pokrývající delší období než do 1. 11. 2022 nebo máte smluvenou cenu pro Váš balíček na 12 nebo 24 měsíců, začnou pro Vás nové ceny platit  až po skončení tohoto období. Jinými slovy, do této doby se pro vás nic nemění.

Kdy končí Vaše předplatné a jakou službu využíváte si ověříte ve své Zákaznické zóně.

Kompletní informace k změně ceníku naleznete zde.

Důležité informace k ceníku internetové televize platnému od 4. 4. 2023

-    V případě, že máte již uhrazené předplatné pokrývající delší období než do 4. 4. 2023, začnou pro Vás nové ceny platit  až po skončení tohoto období. Jinými slovy, do této doby se pro vás nic nemění.

Kdy končí Vaše předplatné a jakou službu využíváte si ověříte ve své Zákaznické zóně.

Kompletní informace k změně ceníku naleznete zde.

Pozor! Od 1. 6. 2022 došlo ke změně bankovního účtu. Prosíme, abyste služby Skylink hradili pouze na správný bankovní účet 2068500107/2600. Více informací zde.

Pro úhradu služeb si můžete vybrat kteroukoliv z platebních metod:

Platební údaje Skylink:
Částka:  odpovídá zvolené službě a období
Číslo bankovního účtu Skylink: 2068500107/2600
Variabilní symbol: posledních 10 číslic z čísla dekódovací karty
Specifický symbol: odpovídá zvolené službě


Více informací naleznete v Ceníku.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905