Platby za služby Skylink

Pozor! V červnu 2022 došlo ke změně bankovního účtu Skylinku a původní účet byl uzavřen 15. dubna 2024. Aby nedošlo k omezení služeb Skylinku, je nutné hradit předplatné na bankovní účet Skylinku číslot 2068500107/2600.

Důležité informace k ceníku satelitní a internetové televize platnému od 1. 2. 2024
V případě, že máte již uhrazené předplatné pokrývající delší období než do 1. 2. 2024 nebo máte smluvenou cenu pro Váš balíček na 12 nebo 24 měsíců, začnou pro Vás nové ceny platit  až po skončení tohoto období. Jinými slovy, do této doby se pro vás nic nemění.

Kdy končí Vaše předplatné a jakou službu využíváte si ověříte ve své Zákaznické zóně.

Kompletní informace k změně ceníku naleznete zde.

Pro úhradu služeb si můžete vybrat kteroukoliv z platebních metod:

Platební údaje Skylink:
Částka:  odpovídá zvolené službě a období
Číslo bankovního účtu Skylink: 2068500107/2600
Variabilní symbol: posledních 10 číslic z čísla dekódovací karty
Specifický symbol: odpovídá zvolené službě


Více informací naleznete v Ceníku.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905