Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky vydané 30. 05. 2022
Předsmluvní info
Shrnutí smlouvy
Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize)
Reklamační řád
Všeobecné obchodní podmínky pro službu Filmotéka
Předsmluvní info Filmotéka
Shrnutí smlouvy Filmotéka
Vzor Smlouvy o poskytování služby Televize Skylink NAPLNO
Vzor dodatku ke smlouvě o poskytování služby Televize Skylink NAPLNO - DRUHÁ karta
Předsmluvní info Televize Skylink NAPLNO
Shrnutí smlouvy Televize Skylink NAPLNO
Aplikace Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Kompletní přehled programů a balíčků v Live TV
Aktivace Live TV v chytré TV
Seznam chytrých TV se službou Skylink Live TV
Návod k obsluze dálkového ovladače a aplikace Skylink Live TV
Chybová hlášení a jejich řešení
Kombinace CAM 701 / 803 a Skylink Live TV
Žádosti
Žádost o změnu registrace karty
Žádost o registraci služby Skylink pro území České republiky
Odstoupení od Smlouvy o poskytování služby Televize Skylink NAPLNO
Přehled programů a jejich ladění
Tabulka ladění programů pomocí funkce FastScan
Kompletní přehled programů a balíčků
Parametry pro naladění programů ke stažení
Přijímače
Opětovné spuštění přijímače, který byl mimo provoz / Reautorizační zápisy
Obecný návod pro nastavení zvukové stopy
Uživatelský manuál Kaon MZ-104
Uživatelský manuál Kaon MZ-102
Uživatelský manuál Kaon MZ-52
Uživatelský manuál Kaon MZ-50
Uživatelský manuál modul CAM803
Informace pro satelitní přijímače T-Mobile Televize
Ostatní
Pravidla soutěží
Pravidla soutěže Zájezd do Anglie na zápas Premier League
Ceník satelitní televize platný od 1. 11. 2022
Ceník internetové televize platný od 1. 8. 2022
Přehled zůstatkové hodnoty zařízení
 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905