Druhá karta - řešení pro další místnosti v domácnosti

Služba Druhá karta vám umožní zrcadlit programovou nabídku z vaší hlavní dekódovací karty na další televizi v domácnosti*, a to prostřednictvím dekódovací karty s označením NEXT:

  • Karta NEXT obsahuje služby totožné s hlavní kartou – již není potřeba znovu hradit programový balíček.
  • Měsíční předplatné za službu činí 119 Kč, roční 1428 Kč. Předplatné je možné hradit na libovolný počet (1-12) měsíců.
  • Kartu NEXT lze používat výhradně ve stejné domácnosti jako hlavní kartu.
  • Ke každé mateřské kartě je možné objednat maximálně dvě karty NEXT.


Službu Druhá karta lze získat některou z následujících možností:

Pořízením přijímacího zařízení (satelitního přijímače nebo CA modulu) s již zabudovanou dekódovací kartou typu Nagravision nebo Viacces Orca. Kartu je potřeba registrovat – při registraci v Zákaznické zóně na webu Skylinku zadáte volbu jejího použití jako karty NEXT, čímž budete vyzváni k úhradě předplatného za službu Druhá karta v délce 1-12 měsíců, bez dalších jakýchkoliv aktivačních poplatků.

Pořízení satelitního přijímače s integrovanou satelitní kartou a její registraci jako karty NEXT pro službu Druhá karta můžete provést dvěma způsoby, a to buď v Zákaznické zóně na webu Skylinku anebo u některého ze Servisních partnerů Skylinku, jejichž seznam najdete zde.


Upozornění!
Pro používání služby Druhá karta je potřeba, aby vaše satelitní anténa byla vybavena konvertorem se dvěma výstupy –  tzv. Twin LNB (v případě jedné karty NEXT), resp. se čtyřmi výstupy – tzv. QUAD LNB (v případě dvou karet NEXT).


Jak prodloužit službu Druhá karta na další období:
Službu Druhá karta na kartě NEXT lze prodloužit na libovolný počet (1-12) měsíců, a to s použitím následujících platebních údajů:

  • číslo účtu                    2068500107/2600
  • částka                          odpovídá zvolenému počtu měsíců (119 Kč/měs.)
  • variabilní symbol       posledních 10 číslic z čísla dekódovací karty NEXT
  • specifický symbol     222


Jak postupovat v případě poškození či ztráty karty NEXT typu Irdeto:
V případě poškození či ztráty karty NEXT (netýká se karet Nagravision a Viacces Orca) je možné požádat o náhradní kartu za poplatek 550 Kč (více zde). Upozorňujeme však, že  výměna karty typu Irdeto je možná pouze do vyprodaní skladových zásob karet tohoto typu. Po doprodaní zásob již nebude možné výměnu realizovat .

TIP
Platnost služby Druhá karta na kartě NEXT je možné ověřit na webu Skylinku v Zákaznické zóně.
 

*Domácnost dle §115 Občanského zákoníku tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905