Druhá karta - řešení pro další místnosti v domácnosti

Služba Druhá karta vám umožní zrcadlit programovou nabídku z vaší hlavní dekódovací karty na další televizi v domácnosti*, a to prostřednictvím dekódovací karty s označením NEXT:

 • Karta NEXT obsahuje služby totožné s hlavní kartou – již není potřeba znovu hradit programový balíček.
 • Roční poplatek za pořízení služby včetně karty NEXT činí 1188 Kč. Další předplatné je možné hradit již na libovolný počet (1-12) měsíců ve výši 99 Kč/měsíc.
 • Kartu NEXT lze používat výhradně ve stejné domácnosti jako hlavní kartu.
 • Ke každé mateřské kartě je možné objednat maximálně dvě karty NEXT.


Službu Druhá karta lze získat některou z následujících možností:

 1. Objednáním v Zákaznické zóně na webu Skylinku anebo přes Zákaznický servis Skylinku – do 10 pracovních dnů vám bude prostřednictvím České Pošty na dobírku doručena dekódovací karta NEXT. Tato karta je typu Irdeto a je použitelná v kompatibilním přijímacím zařízení (satelitním přijímači nebo CA modulu) s označením Skylink READY. Tuto kartu není potřeba registrovat.
   
 2. Pořízením přijímacího zařízení (satelitního přijímače nebo CA modulu) s již zabudovanou dekódovací kartou typu Viacces Orca. Kartu je potřeba registrovat –při registraci v Zákaznické zóně na webu Skylinku zadáte volbu jejího použití jako karty NEXT, čímž budete vyzváni k úhradě ročního poplatku za službu Druhá karta, který činí 1188 Kč.


Upozornění!
Pro používání služby Druhá karta je potřeba, aby vaše satelitní anténa byla vybavena konvertorem se dvěma výstupy –  tzv. Twin LNB (v případě jedné karty NEXT), resp. se čtyřmi výstupy – tzv. QUAD LNB (v případě dvou karet NEXT).


Jak prodloužit službu Druhá karta na další období:
Po uplynutí jednoho roku lze službu Druhá karta na kartě NEXT prodloužit na libovolný počet (1-12) měsíců, a to s použitím následujících platebních údajů:

 • číslo účtu                    43-0843190287/0100
 • částka                          1188 Kč
 • variabilní symbol       posledních 10 číslic z čísla dekódovací karty NEXT
 • specifický symbol     222


Jak postupovat v případě poškození či ztráty karty NEXT:
V případě poškození či ztráty karty NEXT (netýká se karet Viacces Orca) je možné požádat o náhradní kartu za poplatek 550 Kč (více zde).

TIP
Platnost služby Druhá karta na kartě NEXT je možné ověřit na webu Skylinku v Zákaznické zóně.
 

*Domácnost dle §115 Občanského zákoníku tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905