Informace pro zákazníky TMT

Služby satelitní televize pro původní zákazníky T-Mobile Televize zajišťuje od 1. 12. 2014 satelitní platforma Skylink.

 TV karty s původním tarifem Start

Pro TV karty s tarifem Start byly dne 1. 5. 2015 původní Podmínky poskytování služeb Skylink T-Mobile Televize (Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT) nahrazeny Všeobecnými obchodními podmínkami Skylink (ke stažení zde). Zároveň došlo k nahrazení původního Ceníku služeb Skylink TMT aktuálním Ceníkem Skylink (ke stažení zde) – na TV karty se začal vztahovat Servisní poplatek (první splatnost nastává až 24 měsíců po registraci TV karty). Na každé TV kartě s již uhrazeným Servisním poplatkem je automaticky dostupný programový balíček Digital.

Od 1. 5. 2021 je v platnosti nový Ceník služeb platformy Skylink. Hlavní změnou je zrušení konceptu Servisního poplatku a zavedení placeného balíčku Mini za cenu 149 Kč měsíčně (při úhradě platebními metodami SIPO, Inkaso z účtu, případně při opakované platbě kartou) nebo 1 788 Kč ročně. Programy z nabídky Digital tak již nejsou k dispozici samostatně po úhradě Servisního poplatku. Zůstávají však i nadále součástí všech placených balíčků, přičemž nejnižším balíčkem je balíček Mini.

V případě neuhrazeného Servisního poplatku nebo jiného placeného balíčku k jeho Datu splatnosti dojde, v souladu s čl. 3.6. Všeobecných obchodních podmínek Skylink, k zastavení poskytování služby Skylink. Po připsání platby na účet Skylinku je služba Skylink automaticky obnovena.

Ověření Data splatnosti pro vaši TV kartu najdete na hlavní stránce v části „Ověření služeb na kartě“.

Uvedené změny jsou v souladu s výše uvedenými Konsolidovanými podmínkami. Zákazníci, kteří se změnou Podmínek a Ceníku nesouhlasí, mají právo bez jakýchkoli sankcí a dalších závazků smlouvu písemně vypovědět (poštou na adresu Zákaznického Servisu Skylink nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.)

TV karty s původními tarify Standard a Premium nebo doplňkovými balíčky

Původní programová nabídka zůstala zachována respektive byla vylepšena – i nadále lze přijímat všechny televizní programy v té nejlepší kvalitě.

Nedošlo k žádným technickým změnám – nebylo potřeba měnit zařízení pro příjem satelitní televize (anténu, přijímač ani TV kartu).

Podmínky poskytování služeb se nezměnily – nebylo potřeba podepisovat žádnou novou smlouvu (konsolidovaná verze podmínek je ke stažení zde).

Abyste měli vaše televizní programy dostupné, musíte je mít správně naladěny. Pokud si chcete sami naladit nový televizní programy nebo program, u kterého byly změněny vysílací parametry, doporučujeme postupovat podle návodu k obsluze vašeho satelitního přijímače a použít technické parametry pro naladění jednotlivých programů.

Všechny potřebné informace o satelitním přijímači jsou k dispozici zde (Technické parametry, Návod k obsluze, Postup pro naladění transpondéru / programů).

Platby za služby

Vyúčtování za poskytnuté placené služby na TV kartě jsou zasílány zpravidla počátkem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby čerpány (v případě elektronické verze do 3. dne v měsíci, v případě papírové verze do 7. dne v měsíci).

Součástí vyúčtování placených služeb jsou následující platební údaje:

Adresa majitele účtu:
Satelitní televize Skylink, P. O. BOX 4, 709 00 Ostrava 9, Česká republika
Číslo účtu / Kód banky:
2068500107 / 2600
Variabilní symbol:
Číslo dokladu měsíčního vyúčtování (unikátní pro každý doklad)
Specifický symbol:
Číslo zákazníka přidělené Skylinkem (unikátní pro každého zákazníka)


V případě platební metody Inkaso z účtu, je potřeba mít nastaveno v bance povolení Inkasa ve prospěch bankovního účtu Skylink číslo 2068500107 / 2600.

Změna programové nabídky

Stávající tarify i doplňkové služby zůstávají zachovány, ale již není možné je nově aktivovat.

V případě rozšíření či změny programové nabídky je možné přejít již jen na nové tarify TMT a doplňkové balíčky TMT (viz Programová nabídka Skylink TMT a Ceník služeb Skylink TMT).

Pro provedení změny vždy kontaktujte Zákaznický servis Skylinku – viz kontakty níže.

Změna programové nabídky není možná v případě, kdy je zákazník v prodlení s platbami (žádné z doručených Vyúčtování nesmí být po Datu splatnosti).

Premier League a CANAL+ Sport

Balíček a stejnojmenný sportovní program CANAL+ Sport je nyní dostupný i pro zákazníky Skylink T-Mobile. Pro aktivaci balíčku s našim novým programem prosím kontaktujte Zákaznický servis Skylinku.
 

Co dělat když máte nějaký technický problém?

V případě technického problému kontaktujte Zákaznický servis Skylinku. Naši operátoři se vám pokusí pomoci problém odstranit. V závažnějších případech vám můžeme zprostředkovat také kontakt s naším servisním partnerem, který vám pomůže problém odstranit přímo ve vaší domácnosti. V případě závady na vašem satelitním přijímači v záruční době, je dle Podmínek třeba kontaktovat místo, kde byla služba T-Mobile Televize původně objednána anebo kde byl satelitní přijímač zakoupen.

 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905