Gosat

Jak provést tovární nastavení u přijímačů GoSat:

  • Prostřednictvím dálkového ovladače satelitního přijímače zvolte Menu -> Nastavení -> Tovární hodnoty.
  • PIN – pokud nebylo změněno, zadejte 0000.
  • Přijímač se restartuje a spustí se první instalace – mezi kroky potvrzujeme červeným tlačítkem.
  • Jazyk – pro změnu jazyka stiskněte OK, vyberte požadovaný jazyk a potvrďte OK, pro přechod k dalšímu kroku potvrďte červeným tlačítkem.
  • FastScan – potvrďte červeným tlačítkem.
  • Země – pokud souhlasí přednastavená volba, potvrďte červeným tlačítkem, pro změnu zvolte OK a vyberte požadovanou zemi a potvrďte OK a pro přechod k dalšímu kroku potvrďte červeným tlačítkem.
  • DiSEqC 1.0 – v řádku je uvedeno Auto. Potvrzením červeným tlačítkem přijímač automaticky nastaví porty pro uvedené satelity a poté opět potvrďte červeným tlačítkem a přijímač začne vyhledávat programy, která nakonec automaticky uloží.


Pozor! Při továrním nastavení dojde ke smazání aktuálního nastavení přijímače (např. včetně oblíbených programů).

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905