Opětovné spuštění přijímače po delší době

Opětovné spuštění přijímače, který byl mimo provoz (např. na chatě apod.)

Pokud divák nepoužívá dekódovací kartu po dobu více než 2 týdny avšak méně než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 3 minuty. Pokud divák dekódovací kartu nepoužívá po dobu více než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 1 hodiny. Podmínkou ovšem je, že po tuto dobu bude mít přijímač stále zapnutý na jednom z našich programů (např. ČT1) a nebude přepínat mezi programy. Pokud přepíná programy, může se doba čekání výrazně prodloužit.

Pro zkrácení této doby můžete poslat tzv. reautorizační zápis, a to některou ze tří možností:

Pokud divák splnil uvedené podmínky a ani tak programy „nenaskočí“, může se jednat o problém buď na straně vysílací (málo pravděpodobné) anebo na straně přijímací (přijímač nepropouští instrukce zasílané na kartu). Pro vyloučení závady na přijímací straně doporučujeme vložit dekódovací kartu do jiného fungujícího přijímače (Skylink READY). Pokud programy „naskočí“ do třiceti minut, je závada na původním satelitním přijímači.