Opětovné spuštění přijímače

Pokud jste satelitní televizi Skylink (satelitní přijímač s dekódovací kartou) nepoužívali déle než 2 týdny, avšak méně, než 30 dní, může odkódování vašich programů trvat až 3 minuty. Pokud bylo toto období delší, než 30 dní, může toto odkódování trvat až 1 hodinu.

Po celou dobu je však potřeba mít satelitní přijímač zapnutý na jednom z kódovaných programů (nejlépe ČT1 HD) a NEPŘEPÍNAT mezi programy. Při přepínání se totiž může doba čekání výrazně prodloužit.

Pro zkrácení této doby může pomoci také poslání tzv. reautorizačního zápisu, a to některou ze tří možností:

  • přes Zákaznickou zónu
  • kontaktováním Zákaznického servisu (595 694 310)
  • zasláním SMS ve tvaru SKYLINK INFO celéčíslodekódovacíkarty na číslo 9035507 (např.: SKYLINK INFO 12345678901). Cena SMS je 7 Kč.

Pokud vám ani tak programy „nenaskočí“, může se jednat o problém na vysílací straně (málo pravděpodobné) anebo na přijímací straně (přijímač nepropouští instrukce zasílané na dekódovací kartu). Pro vyloučení této závady na přijímací straně doporučujeme vložit vaši dekódovací kartu do jiného fungujícího přijímače (Skylink READY) a pokud ani tak programy „naskočí“ (do třiceti minut), bude závada nejspíše na vašem satelitním přijímači.