Převod - přepočet existující služby na vyšší službu

Pokud chcete přejít z nižší služby na vyšší (tzn. z levnějšího základního programového balíčku na balíček dražší), stačí uhradit předplatné vyššího balíčku minimálně na jeden měsíc. Po přijetí platby se provede automaticky přepočet a nastaví se délka aktivace vyššího balíčku na počet dnů, které se přepočítají jako (nevyčerpaná částka za nižší službu + nová platba) / denní cena vyššího balíčku.

V případě, že je vyšší balíček předplacen s akční slevou, bude zbytková hodnota původního nižšího balíčku převedena na vyšší balíček v ceníkové hodnotě bez slevy.

Pokud hradíte předplatné pravidelnými platbami (SIPO, Inkaso z účtu), můžete přejít na vyšší balíček tak, že požádáte Zákaznický servis Skylink o ukončení původních služeb a aktivaci nového balíčku. V tomto případě přepočet není potřeba.

Jako příklad uvádíme případný přepočet balíčku Smart na balíček Kombi+:
Pokud vám například zbývá 15 dní balíčku Smart a předplatíte si balíček Kombi+ na jeden měsíc, pak bude nový balíček Kombi+ aktivní ihned po zaplacení na jeden měscí a zbývající hodnota původního balíčku Smart se přepočte na další 9 dní balíčku Kombi+. Výsledná délka předplatného po přepočtu bude tedy měsíc a 9 dní.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905