Převod existující služby na vyšší službu

Pokud chcete přejít z nižší služby na vyšší (tzn. z levnějšího základního programového balíčku na balíček dražší), stačí uhradit předplatné vyššího balíčku minimálně na jeden měsíc. Po přijetí platby se automaticky nastaví délka aktivace vyššího balíčku na počet dnů, které se vypočítají jako (nevyčerpaná částka za nižší službu + nová platba) / denní cena vyššího balíčku.

V případě, že je vyšší balíček předplacen s akční slevou, bude zbytková hodnota původního nižšího balíčku převedena na vyšší balíček v ceníkové hodnotě bez slevy.

Pokud hradíte předplatné pravidelnými platbami (SIPO, Inkaso z účtu), můžete přejít na vyšší balíček tak, že požádáte Zákaznický servis Skylink o ukončení původních služeb a aktivaci nového balíčku.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905