Převod existující služby na vyšší službu

Některé "vyšší" služby jsou složené z jiných - "nižších" služeb (například Multi HD obsahuje Kombi a HD Plus).
Skylink umožňuje jednoduchý přechod z nižší na vyšší službu. Stačí uhradit předplatné vyšší služby minimálně na jeden měsíc a platbu označit správným specifickým symbolem vyšší služby a variabilním symbolem = posledních 10 čísel dekódovací karty.
Po přijetí platby se automaticky nastaví délka autorizace vyšší služby na počet dnů, které se vypočítají takto:
(nevyčerpaná částka za nižší službu + nová platba) / denní cena vyšší služby. V případě, že je vyšší služba předplacena s akční slevou, bude zbytková hodnota původní nižší služby převedena na vyšší službu v ceníkové hodnotě bez slevy.

Zákazníci, kteří hradí předplatné pravidelnými platbami (SIPO, Inkaso z účtu), mohou přejít na vyšší službu tak, že požádají Zákaznický servis Skylink o ukončení původních služeb a aktivací nové služby.