Poštovní poukázka

Platba poštovní poukázkou typu A je vhodná pro jednorázovou úhradu placených balíčků nebo poplatků za služby Skylink. Platu lze realizovat pouze na přepážce České pošty.

Pro identifikaci platby je třeba vždy uvést:
Bankovní účet Skylinku 2068500107/2600
Částku odpovídající zvolené službě a období viz Ceník
Variabilní symbol posledních 10 číslic z čísla dekódovací karty
Specifický symbol odpovídající zvolené službě viz Ceník ke stažení
Adresát Satelitní televize Skylink, P. O. BOX 4, 709 00 Ostrava 9

Platba je na bankovní účet Skylinku připsána zpravidla do 5 pracovních dnů.

Upozornění: Platby za služby Skylink lze uhradit pouze použitím Poštovní poukázky A, ta je určena pro převod peněžních částek v režimu "hotovost - účet"  (tzn. úhrada poukázané částky - v hotovosti a výplata poukázané částky - bezhotovostně bance, která částku následně připíše na účet. Poštovní poukázky jiného typu nelze použít pro úhrady služeb Skylink.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905