Návody pro naladění

Stručné návody pro naladění programů v nejběžněji používaných satelitních přijímačích:
Alma T1000
Amiko ird7800
BENsat 350IR
EVOLVE 5060 508
GoSat 7050
GoSat 7055
MASCOM MC2000HD USB
ORION Irdeto
STEINNER Irdeto
TECHNISAT TechniBox SIR
Televizor SONY
Topfield SBP 2010
Topfield SBI 2050
Rychlý návod na satelitní přijímače Alma (např. Alma S-2100)
Rychlý návod na HD satelitní přijímače Amiko (např. SHD 7900,8000)

Uživatelské příručky pro nejběžněji používané satelitní přijímače:
Kaon MZ-102
Kaon MZ-52
Kaon MZ-50
CAM803
Amiko SHD 8550 IR
CryptoBox 600-650HD
HD BOX IRD-8000 HD PVR
iNEOS iN5
Mascom MC250 HDIR
Mascom MC270 HDIR
Mascom MC2350 HDIR
Optibox miniZebraSE
Samsung EVO-S
Strong SRT 7502
Strong SRT 7504
Thomson THS815
Zircon Jazz

Orientační návod pro naladění programů v satelitních přijímačích:
Existuje velké množství různých modelů satelitních přijímačů, přičemž každý z nich má odlišný způsob ovládání. Není proto bohužel možné připravit jediný univerzálně platný návod pro naladění. Přesto jsme se pokusili připravit pro vás alespoň tento orientační návod, který popisuje hlavní kroky při ladění.

Na úvod – při ladění jsou důležitá tato tlačítka na dálkovém ovladači vašeho satelitního přijímače:

 • MENU (někdy označeno také SETUP) – tímto tlačítkem se vyvolá a zobrazí základní nabídka možností pro ovládání a nastavení satelitního přijímače.
 • Šipky (˄ ˅ ˂ ˃) – umožňují posun mezi položkami v menu nahoru a dolů, či doleva a doprava.
 • OK– potvrzení volby
 • EXIT (někdy označeno také BACK nebo ZPĚT) – stisk tohoto tlačítka způsobí návrat o krok zpět a v některých případech také uložení provedené akce.
 • Barevná tlačítka – vyvolají spuštění některých na obrazovce avizovaných procesů.


KROK 1

Zapněte satelitní přijímač a přepněte jej na některý z kódovaných programů (nejlépe ČT1 HD resp. STV1 HD).

KROK 2

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu (Setup) – na televizoru se zobrazí hlavní oblasti nástrojů pro ovládání satelitního přijímače. Pokud se nejdříve zobrazí požadavek na zadání kódu, zadejte 0000 nebo 1234.

KROK 3

Vyhledejte a zvolte položku, která je označována jako Vyhledávání stanic (někdy také Vyhledávání programů, Manual scan, Ruční ladění, Procházení TP, Instalace apod.) – zobrazí se nové okno, ve kterém bude potřeba zvolit způsob či režim vyhledávání (ladění) a zadat nové parametry.

KROK 4

V okně Vyhledávání programů nejdříve zvolte položku, která bývá označována jako Režim vyhledávání (Způsob vyhledávání). Existuje více možností, ale ne všechny jsou pro naše ladění vhodné:

 • AUTO (nedoporučujeme) – vyhledá a naladí všechny programy jen na těch frekvencích, které již jsou v přijímači uloženy, tzn. v případě nových frekvencí se nenaladí všechny programy Skylinku. Na druhé straně se však naladí také velké množství nejrůznějších zahraničních programů, které mají pro českého diváka jen mizivou hodnotu a zbytečně by jen zaplňovaly místo v seznamu programů.
 • MANUAL/RUČNÍ (DOPORUČUJEME) – zadáváme postupně jednotlivé frekvence programů, které chceme naladit a k nim příslušející parametry – vyhledá a naladí všechny programy Skylinku. (Některé přijímače jsou vybaveny také volbou Síťové vyhledávání, které vám mohou velmi ulehčit práci v režimu manuálního ladění, a to zejména v případě, kdy potřebujete ladit více programů, resp. více frekvencí – podrobnější popis této možnosti viz níže.)
 • ADVANCED / ROZŠÍŘENÉ / SMATV, aj. (nedoporučujeme)

KROK 5

Po zvolení manuálního režimu je nyní potřeba zadat všechny parametry programů, které chceme naladit a vztahují se k jedné frekvenci (k jedné frekvenci s odpovídajícími parametry se vztahuje většinou více programů). Konkrétně zadáváme tyto parametry:

Satelit – vyberte ze seznamu satelit označený jako Astra 23,5°E (někdy také Astra 3, Astra 3A, apod.)

Frekvence (Kmitočet) – zadejte číslo nebo vyberte ze seznamu (jedná se o čísla ve tvaru 11739, 11856, 11876, apod.)

Polarizace – vyberte ze seznamu (možnosti jsou Vertikální nebo Horizontální)

FEC – zadejte nebo vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru 2/3, 3/4, apod.)

Symbolová rychlost – zadejte nebo vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru 29900 nebo 27500 apod.)

Norma – vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru DVB-S2/8PSK, DVB-S apod.)

Pilot – vyberte ze seznamu (On nebo Off, někdy také Zap nebo Vyp)

Aktuální parametry pro jednotlivé programy najdete na stránce Parametry pro naladění programů (po zadání názvu programu do vyhledávacího pole se zobrazí jeho všechny aktuální parametry).

KROK 6

Po zadání všech parametrů dané frekvence přejděte na položku Vyhledávání a potvrďte tlačítkem OK – všechny programy, které se vztahují k dané frekvenci se vyhledají a naladí s těmito novými parametry. Vyhledané programy uložte.

Pokud již program existoval, zůstane na stejné pozici. Pokud se jedná o nový program, najdete jej na konci seznamu programů.

KROK 7

Analogicky postupujte při vyhledání a naladění také u ostatních programů/frekvencí.

Síťové vyhledávání – jak již bylo uvedeno výše, u některých přijímačů existuje volba tzv. Síťového vyhledávání, která vám velmi zjednoduší ladění v režimu manuálního vyhledávání, a to zejména v případech, kdy potřebujete naladit více programů, resp. více frekvencí. Díky této možnosti nemusíte postupně zadávat a ladit jednotlivé frekvence, ale stačí zadat jen parametry vztahující se k jediné frekvenci (tzv. domácího transpondéru – 12070 MHz) a přijímač vám v jednom kroku nově naladí všechny programy Skylinku. Konkrétně se jedná o tyto parametry:

 • Satelit Astra 23,5°E
 • Frekvence (kmitočet) – 12070 MHz
 • Polarizace – Horizontální
 • FEC – 3/4
 • Symbolová rychlost - 27500
 • Norma – DVB-S

Po zadání těchto parametrů přejděte na položku Síťové vyhledávání a potvrďte tlačítkem OK – jak již bylo uvedeno, přijímač vyhledá a naladí všechny programy Skylinku. Již existující programy opět zůstanou na stejné pozici a nové programy se zařadí na konec seznamu programů.


Zobrazení správného vložení dekódovací karty Irdeto do dekódovacího modulu (CA modulu / CAMu) :

Cam + karta_new brand_v2_transparent.png
 

KE STAŽENÍ

Orientační návod pro naladění satelitních programů ve formátu PDF

Stáhnout

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905