Dokument

Vzpomínkový týden na holokaust

Vzpomínkový týden na holokaust

Vzdát hold lze nejen pietní vzpomínkou, ale také znovuoživováním zásadních dějinných událostí, byť jsou bolestné a děsivé.

Jedno z nejtemnějších období nedávné minulosti představí stanice Viasat History sérií dokumentů, které nemají být jen vztyčeným prstem v naději, že se nic podobného už nesmí opakovat, ale také připomenutím zmařených životů, které padly holokaustu za oběť. Termínem holokaust označujeme systematické a cílené vyhlazování celých etnik a národů během druhé světové války nacistickým Německem. Nejsilněji se tato tragédie dotkla Židů, národa, jenž Hitler nenáviděl. V širším smyslu se holokaustem označuje celá nacistická mašinerie – tedy nejen koncentrační tábory, ale také pracovní tábory, věznice, káznice či perzekuce politických skupin. Připomeneme si ty nejtemnější činy druhé světové války a rovněž válečné zločince, z nichž někteří unikli spravedlnosti jen díky sebevraždě. Uvidíte, jak ohromnou devastaci holokaust pro dvacáté století znamenal a znamená i pro to jednadvacáté. Měli bychom se ze své minulosti poučit, ale stalo se tak doopravdy? V čem všem je toto bolestné ohlédnutí podstatné pro současnost? Zamysleme se nad těmito otázkami a uctěme památku obětí holokaustu.

Vzpomínkový týden na holokaust

Dokument
Foto Viasat History
Viasat History pondělí 21. 1. Můj TV program Součást balíčků: Flexi 10, Kombi, Komplet, Multi a Smart

Kompletní magazín se spoustou dalších článků najdete volně ke stažení na