Novinky

Zde najdete vždy čerstvé zprávy ke všemu, co se týká Skylinku.

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek Skylink pro Českou republiku

22.10.2019   |   Technická


Provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink, společnost M7 Group S.A. informuje o vydání aktualizované verze Všeobecných obchodních podmínek pro Českou republiku.


22. 10. 2019 byla vydána nová verze Všeobecných obchodních podmínek Skylink pro Českou republiku. V aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek jsme udělali pouze drobné změny, které nijak nezhoršují postavení zákazníků Skylinku. Jedná se zejména o zkrácení výpovědní lhůty při písemné výpovědi smlouvy bez uvedení důvodů z 3 měsíců na 30 dní, a to v článku 9.4. a dále pak úprava textace článků 3.5., 5.2.1., 12.4., 12.7. a 12.9.

Nová verze Všeobecných obchodních podmínek Skylink nabývá účinnosti pro nové uživatele Skylinku od 22. 10. 2019 a pro uživatele, kteří uzavřeli smlouvu před 22. 10. 2019 až od 1. 12. 2019.

Nové znění Všeobecných obchodních podmínek Skylink pro Českou republiku je vždy k dispozici k nahlédnutí nebo ke stažení zde.

PR M7 Group S.A. 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905