Tesla MediaBox XG500

Novinka
Internetový

Multimediální centrum s nejnovějším operačním systémem Google TV je ideální pro sledování internetové televize Skylink. MediaBox XG500 vám umožní přehrát i náročná 4K videa, hudbu, prohlížet fotografie nebo internetové stránky. MediaBox je vybaven technologií Chromecast built-in™, která umožňuje pohodlné a rychlé sdílení multimediálního obsahu z vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku přímo na velkou obrazovku televizoru. Jako úložiště pro data využijete vnitřní paměť nebo váš externí USB disk. Díky operačnímu systému Google TV jsou také dostupné rozmanité a užitečné aplikace, které si můžete stáhnout přes Google Play za pomocí praktického dálkového ovládání s podporou hlasového asistenta Google Assistant nebo s pomocí aplikace Google Home můžete pohodlně ovládat zařízení přímo z vašeho mobilního telefonu nebo tabletu.

(více)
 • Podpora HD i Ultra HD 4K
 • Připojení přes WiFi a LAN
 • Bluetooth
 •  Operační systém Google TV
1 790 Kč

MuVýhody

•  Skylink Live TV – stačí stáhnout aplikaci, přihlásit se a sledovat programy.
•  Můžete sledovat nejen živé vysílání, ale i pořady ze 7denního archívu nebo bohaté videotéky.
•  Snadné zapojení a ovládání za pomocí Bluetooth ovladače s asistentem Google Assistant nebo chytrého telefonu.
•  Přehrávání videí, hudby a fotek z USB.
•  Možnost instalace dalších aplikací.
•  4K Ultra HD.
MuVýhody
Internetová televize Skylink Live TV

Internetová televize Skylink Live TV

Služba Skylink Live TV vám umožní sledovat televizi přes internet odkudkoliv v celé EU. Nabízí až 90 programů, které můžete sledovat živě nebo ze 7 denního archívu, a bohatou videotékus filmy a seríály. To vše zároveň na 2 zařízeních jako je mobil, tablet, PC nebo vybrané chytré televize. Díky Tesla MediaBoxu zprovozníte Skylink Live TV na všech televizorech.

Internetový mediabox je pro vás vhodný pokud

•  máte kvalitní připojení k internetu.
•  nemůžete nebo nechcete mít satelitní připojení.
•  chcete sledovat Skylink programy i v druhé místnosti, kde není možný satelitní příjem.

Balení obsahuje

•  Multimediální centrum Tesla MediaBox XG500.
•  Dálkové ovládání.
•  HDMI kabel.
•  230 V napájecí zdroj.

 • Operační systém Google TV
 • Operační paměť (RAM) 2 GB
 • Vnitřní pamět 16 GB
 • 4K UHD vysílání Ano
 • Display Ne
 • Internet Ano
 • WiFi Ano
 • LAN Ano
 • Bluetooth Ano
 • USB port 1
 • Slot na paměťové karty Ne
 • Multimedia Video, Foto, Hudba
 • Konektory obraz HDMI, optický výstup (S/PDIF)
 • Rozměry 9,5 x 9,5 x 2 cm cm
 • Hmotnost 160 g

Vybrané zboží vám doručí náš dodavatel

Dodavatel: INTER-SAT LTD, Slévačská 2368/68, 615 00 Brno

Podívejte se na plné znění obchodních podmínek dodavatele.

Vybrané zboží je určeno pro příjem satelitní televize Skylink. Skylink však není prodávajícím tohoto zboží, ale pouze zprostředkovatelem jeho objednání mezi kupujícím – zákazníkem Skylinku či zájemcem o satelitní televizi Skylink a prodávajícím, kterým je v tomto případě internetový obchod společnosti INTER-SAT LTD.

K objednání zboží dochází v prostředí tohoto webu Skylinku. Poté je objednávka předána k realizaci na internetový obchod společnosti INTER-SAT, kde je přijata a zpracována. V okamžiku odeslání objednaného zboží kupujícímu, což bývá do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky, je kupujícímu zároveň elektronickou poštou zaslána informace o expedici zboží. Tím dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a vše další (způsob doručení zboží, způsoby platby, podmínky reklamace a vrácení zboží apod.) se řídí již níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti INTER-SAT (vyjma bodů týkajících se objednání zboží popsaných v tomto odstavci).

Cena zboží prezentovaná na tomto webu Skylinku zahrnuje i cenu za doručení objednaného zboží na adresu kupujícího.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti:
MILADA-MA PROJECTMANAGEMENT LTD
Kleomeous 1, Akritas, Tower, Office 603, 1060 Nicosia, Kyperská republika
reg. číslo: HE 222208

podnikající v České republice pod organizační složkou zahraničního podniku:
INTER-SAT LTD, organizační složka
Slévačská 2368/68
615 00 Brno
IČ: 29242916
DIČ: CZ29242916
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 4480
(dále jen společnost nebo též prodávající)

Článek 1
Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb z oblasti elektroniky a elektrotechniky (dále jen zboží). Tyto VOP jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu pro účely dalšího prodeje i pro spotřebitele (dále jen kupující) od společnosti INTER-SAT LTD, org. složka (dále jen prodávající). Výjimky lze uplatňovat výhradně na základě uzavřených smluv podepsaných statutárním orgánem prodávajícího. Právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy těmito VOP neupravené, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, těmito VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).

Článek 2
Vymezení některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. Za podnikatele je v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující (spotřebitel) – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podnikatel).
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn (jsou kupujícímu předány, příp. jsou dostupné v kompletní podobě na internetových stránkách prodávajícího tak, že kupující má možnost se s nimi seznámit ještě před uzavřením smlouvy). Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.

Článek 3
Cena, Objednávka a Forma úhrady
 1. Ceny zboží jsou uvedeny v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v den, kdy je objednávka doručena prodávajícímu.
  Prodávající poskytuje dodatečnou slevu držitelům karet věrnostních programů, a to ve výši uvedené v sekci Partnerské slevy z maloobchodní ceny. Pro uplatnění slevy je třeba v objednávce zvolit druh věrnostního programu a posléze zadat ID (číslo) karty. Bez zadání platného čísla karty nelze slevu čerpat. Slevu nelze poskytovat zpětně. Slevu nelze uplatnit při nákupu zboží, které je nabízeno v kategorii VÝPRODEJ a AKČNÍ NABÍDKA. Další případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů.
  Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě písemné objednávky kupujícího. Objednávka je pro prodávajícího závazná okamžikem doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen objednávku potvrdit. Lhůta k potvrzení objednávky činí 5 pracovních dnů od doručení objednávky, přičemž potvrzení objednávky oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické komunikace.
 2. Minimální cena objednávky při dopravě mimo Českou a Slovenskou republiku je 5000 Kč (200 Euro). V případě objednávky pod tuto částku zboží neexpedujeme.
 3. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • obchodní jméno, sídlo kupujícího / jméno a příjmení, bydliště kupujícího v případě kupujícího spotřebitele,
  • jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH,
  • telefonní číslo a e-mail, na kterých je možné potvrdit přijetí objednávky,
  • objednávkové číslo zboží uvedené v katalogu prodávajícího,
  • množství požadovaných kusů produktu,
  • jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího,
  • požadovaný způsob převzetí zboží a místo plnění (dodání),
  • požadovaný způsob placení.
  Pokud objednávka nebude obsahovat uvedené základní náležitosti (tyto jsou vyznačeny při registraci kupujícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího), bude považována za neurčitou a nebude prodávajícím přijata.
 4. Lhůta pro vyřízení objednávky prodávajícím je 30 kalendářních dní ode dne potvrzení přijetí objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit – v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od smlouvy.
 5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši ještě před dodáním produktů – v hotovosti, platební kartou nebo na dobírku – pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak. V případě souhlasu prodávajícího s dodávkami na fakturu v rámci stanoveného kreditu je maximální povolená splatnost faktur 7 dnů, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě prodlení s úhradou faktur je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a úroky z prodlení, nestanoví-li smlouva jinak. Nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty, příp. úroků z prodlení, dotčen.
 6. Prodávající je povinen předat objednané zboží k přepravě do 2 pracovních dnů po zaplacení kupní ceny na základě příslušného dokladu vystaveného prodávajícím. Za den úhrady kupní ceny je považován den, kdy je peněžitá částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu – daňový doklad.
 7. Pokud kupující prodávajícímu zašle objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, nebo na produkty, které kladou vyšší nároky na zabezpečení servisu či záruky ze strany prodávajícího, bude o tomto obchodním případu sjednána zvláštní písemná kupní smlouva. Posouzení, zda se jedná o objednávku dle předchozí věty, si vyhrazuje prodávající. V samostatné kupní smlouvě bude stanovena záloha ve výši minimálně 50 % ceny objednaného zboží a smluvní pokuta za neodebrané zboží minimálně ve výši 50 % ceny objednávky.
 8. Podmínky ve smyslu článku 2 platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s dodáním zboží spojených. Jejich úhradu platí kupující na základě faktury - daňového dokladu.
 9. Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 10. Ceník balného a přepravného
  Balné
  • Ke každé objednávce účtujeme balné v hodnotě 50,- Kč.
  • Za každých 5 ks satelitních antén účtujeme 150,- Kč.
  • Za každých 10 ks anténních držáků účtujeme 75,- Kč.
  Dopravné nad 5 000,- Kč - ZDARMA
  • Ke každé objednávce do hodnoty 5 000,- Kč účtujeme dopravné v hodnotě 100,- Kč.
  • Ke každé objednávce do hodnoty 5 000,- Kč, jeli součástí satelitní anténa nebo anténní držák, účtujeme 150,- Kč.
  Ceník se nevztahuje pro osobní odběry na pobočkách.
  Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 11. Promobody a jejich uplatnění
  • Promobody se načítají kupujícímu a to vždy následně po uhrazení faktury.
  • Při následné objednávce lze promobody uplatnit přes e-shop po přihlášení nebo u svého obchodního zástupce.
  • Platnost promo bodů je 30 dnů od data připsání.
  • Body které nebudou vyčerpány do 30 dnů, budou automaticky smazány bez možnosti pozdějšího uplatnění.
Článek 4
Dodací podmínky
 1. Druh dopravy uvede kupující v objednávce výběrem jednoho z druhů dopravy zajišťovaných prodávajícím na náklady kupujícího. V případě, že se jedná o dopravu na náklady prodávajícího, má právo zvolit druh dopravy vždy prodávající.
  Prodávající poskytuje následující druhy dopravy:
  • osobní odběr v provozovně prodávajícího při platbě v hotovosti, platební kartou nebo na splátky (týká se pouze spotřebitelů),
  • doprava spediční společností na adresu udanou kupujícím na dobírku, popř. bez požadované dobírky, je-li ujednáno ve zvláštní kupní smlouvě,
  • doprava vlastními prostředky prodávajícího – pouze na základě předchozí písemné dohody kupujícího s prodávajícím.
  Nespecifikuje-li kupující v objednávce druh dopravy, rozhodne o něm prodávající.
  Cena za dopravu je zveřejněna na webových stránkách prodávajícího v sekci „Jak nakupovat“ v odstavci „Dopravné“.
 2. Objednávky přijaté do 17:30h (standardních rozměrů 2 x 2 m), expedujeme přepravní společností DPD ještě ten daný den.
 3. Objednávky přijaté do 15:00h (větších rozměrů a hmotností nad 2x 2 m a 100 Kg) expedujeme přepravní společností GW ještě ten daný den.
 4. Prodávající splní svůj závazek spočívající v dodání předmětu koupě kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedeným způsobem prodávajícím závazek splněn pouze v případě, že dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě prodávající splní svůj závazek až předáním předmětu koupě dopravcem kupujícímu. V případě sjednaného osobního odběru v provozovně prodávajícího splní prodávající povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě této provozovny a včas mu to oznámí.
 5. V případě sjednání osobního odběru v provozovně prodávajícího je prodávající povinen vyzvat kupujícího k převzetí zboží – výzvu lze učinit telefonicky, e-mailem, faxem či dopisem zaslaným na adresu kupujícího (za výzvu je považováno i zaslání faktury). Kupující je povinen zboží převzít. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, jestliže kupující předmět koupě od prodávajícího nepřevzal ve lhůtě určené prodávajícím, příp. bez zbytečného odkladu od doručení výzvy prodávajícího k převzetí zboží.
 6. Pokud nebude zaplacené zboží se specifikací "osobní odběr " převzato od prodávajícího do 7 dnů ode dne vystavení faktury, bude zboží zasláno na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce na náklady kupujícího. Pokud předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude kupujícím vyzvednuto do 7 dnů od požadovaného termínu odběru, má prodávající právo okamžitě odstoupit od smlouvy.
 7. Prodávající ke každé dodávce zboží přiloží dodací list. Tento dodací list jsou smluvní strany povinny při předání a převzetí zboží oboustranně potvrdit. Prodávající je oprávněn odmítnout předání zboží kupujícímu v případě, že mu kupující nevydá potvrzený originál dodacího listu, případně kopii dodacího listu s originálem podpisu kupujícího. V případě platby v hotovosti nahrazuje dodací list pokladní (příjmový) doklad potvrzující zaplacení kupní ceny zboží, v případě dodání zboží přepravní službou nahrazuje dodací list přepravní list či jiný doklad prokazující převzetí zboží kupujícím.
 8. Náklady na dopravu ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak.
 9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme, nestanoví-li zákon pro odlišné způsoby dodání zboží jinak.
 10. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, u něhož byla kupní cena zboží zaplacena před dodáním tohoto zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jinak úplným zaplacením kupní ceny.
Článek 5
Shoda s kupní smlouvou
 1. V případech nákupů uskutečněných podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění odpovídá prodávající kupujícímu, za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jinak, shodou s kupní smlouvou dle shora uvedeného se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující, jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Kupující má právo na dodání nové věci bez vady, odstranění vady opravou věci, poskytnutí přiměřené slevy z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. Jedná-li se o nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
   
  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
   
  Nárok kupujícího v případě rozporu s kupní smlouvou dle shora uvedeného je podmíněn povinností při uplatnění svého práva předložit prodávajícímu věc čistou, včetně dokladu o prodeji zboží, vystaveném prodávajícím kupujícímu, návodu a dokumentace. Pokud kupující nedodrží výše uvedené podmínky pro uplatnění svého práva, nebude prodávajícím nárok považován za oprávněný.
   
  Nároky kupujícího v případě rozporu s kupní smlouvou dle shora uvedeného a další nároky z odpovědnosti za vady prodávané věci lze uplatnit na adrese provozoven uvedených v kontaktech na www.inter-sat.cz. V případě nedodržení výše uvedeného postupu nebude brán na tuto ani pozdější reklamaci zřetel.
Článek 6
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku komunikace na dálku
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod www.inter-sat.cz), bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prokázat předložením prodejního dokladu. Místem uplatnění práva odstoupení od smlouvy je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde spotřebitel zboží koupil, uplatnění je možné uskutečnit osobně nebo písemně. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté, v originálním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího převzal. Pokud tuto povinnost spotřebitel poruší, je prodávající oprávněn zboží odmítnout. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, jelikož zákon tuto možnost neuvádí.
 2. Uplatní-li kupující-spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle shora uvedeného, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je oprávněn částku, odpovídající skutečně vynaloženým nákladům spojeným s vrácením zboží, započíst s kupní cenou, kterou je povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
 3. V případě neoprávněně vráceného zboží (tj. nejsou-li splněny důvody pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) je spotřebitel povinen zaplatit skutečně vynaložené náklady na přepravu vráceného zboží k prodávajícímu a od prodávajícího zpět spotřebiteli. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady, které jsou spojené s vrácením zboží.
Článek 7
Odpovědnost za vady
 1. Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruku za jakost v délce trvání stanovené Občanským zákoníkem, tj. v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Kupujícímu, který není spotřebitel, poskytuje prodávající záruku v délce trvání poskytnuté výrobcem daného zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty – toto ustanovení je platné jak pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), tak i pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel.
 2. Prodávající odpovídá za všechny vady, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se projeví v průběhu záruční doby. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, k pozdějším reklamacím nebude brán zřetel. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 24 měsíců po dodání zboží kupujícímu. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Zejména prodávající neodpovídá za vady, které vznikly používáním věci v rozporu s návodem k obsluze, provedením neodborného nebo neoprávněného zásahu, vniknutím cizí látky do zboží (např. kapalina), připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, skladováním nebo provozováním v podmínkách nevhodných pro daný typ zboží (např. teploty překračující limity doporučené výrobcem a uvedené na obale nebo v záručním listě daného zboží, vlhké, prašné, chemicky agresivní či jinak nevhodné prostředí), mechanickým poškozením zboží kupujícím nebo 3. osobou, vady vzniklé vlivem neodvratitelné události (např. živelná pohroma), připojením věci na jiné, než předepsané napájecí napětí apod. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za zjevnou vadu se považuje rovněž zjištěný rozdíl mezi sériovým číslem zboží a číslem na záručním listě. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání nového záručního listu.
 3. Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodu vady, upozorní prodávající kupujícího na vadu a dále za ni nenese odpovědnost. Na ostatní součásti zboží platí stanovená záruka. U použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, vzniklé v důsledku jeho použití či opotřebení.
 4. Zboží, jež vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací uživatele, prodávající po dohodě s kupujícím opraví mimo záruku na náklady kupujícího.
 5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě, že se jedná o zboží, které je třeba odborně instalovat u kupujícího, začíná záruční doba dnem odborné instalace, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 6. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.
 7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem, tj. písemným oznámením doručeným prodávajícímu.
 8. Při odesílání zboží kupujícímu je kupující povinen provést kontrolu řádnosti a nezávadnosti dodávky stran jeho možného poškození při dopravě. Pokud je zboží zjevně poškozeno, kdy obal a vzhled dodávky nasvědčuje tomu, že existuje reálné nebezpečí, že je zboží poškozeno, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky. U zjevného poškození, které zjistí kupující přímo na místě před převzetím zboží, je řidič povinen sepsat s kupujícím reklamační protokol a kupující zboží nepřebírá.
 9. Okamžikem převzetí zboží kupujícím v provozovně prodávajícího se má za to, že množství a druh odebraného zboží odpovídá množství a druhu uvedenému na dodacím listu.
 10. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, tedy po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem na smlouvou určeném místě.
 11. Reklamaci je možné uplatnit poštou nebo osobně v místě převzetí zboží u prodávajícího, a to tak, aby nejpozději v poslední den záruční doby byla reklamace doručena prodávajícímu. V písemném uplatnění reklamace je vždy nutné uvést, jak se vada projevuje a připojit kopii objednávky, kopii prodejního dokladu, dodacího listu, požadavek na řešení a kontaktní spojení. Kupující je povinen při doručování reklamovaného zboží prodávajícímu zajistit zboží vhodným obalem, vyhovujícím nárokům na přepravu daného typu zboží, tak, aby nedošlo k poškození zboží, a je-li to vzhledem k povaze zboží pro zajištění ochrany zboží při přepravě nutné, označit zboží příslušnými symboly.
 12. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci jen v případě, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.
 13. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
 14. Firma INTER-SAT má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 15. Při odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží a kupující je současně povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží.
Článek 8
Okolnosti vylučující odpovědnost

Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost včetně nezaviněného zpoždění dodávek od výrobce, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího, je prodávající povinen před dodáním zboží projednat s kupujícím náhradní termín plnění, příp. je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody, která je způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 9
Vyloučení odpovědnosti prodávajícího při prodeji dekódovacích karet
 1. Prodávající neodpovídá za programovou nabídku, její změny nebo úpravy vysílacího času, za strukturu nebo počet přijímaných stanic, jakož i další změny, ke kterým došlo v důsledku rozhodnutí vysílací společnosti (poskytovatele placených služeb nebo providera), popř. ke kterým došlo v důsledku právního zániku poskytovatele služeb, převodu práv poskytovatele na jiný právní subjekt, či z důvodu ukončení tohoto vysílání nebo došlo-li k přesunu vysílání na jinou družici.
 2. Prodávající neodpovídá za funkčnost přístupové dekódovací karty, jestliže ji kupující používal v jiném než provozovatelem doporučeném dekodéru nebo dekódovacím CI modulu, prováděl na kartě nepovolené úpravy, pokoušel se přístupovou kartu programovat nebo ji jinak upravovat, neoprávněně nahrát software nebo data, popř. jestliže kupující přístupovou kartu fyzicky poškodil nebo jestliže v důsledku přílišné tepelné zátěže, nedostatečného větrání technického zařízení, či nedodržením provozních podmínek zařízení, ve kterém byla karta užívána, došlo ke znehodnocení karty nebo k nenávratné změně jejích technických parametrů.
 3. Prodávající neodpovídá za zrušení inzerovaného programu nebo přerušení či ukončení vysílání provozovatelem.
 4. Prodávající neodpovídá za případné přerušení dodávky placených služeb ze strany provozovatele z důvodů, že se kupující opozdil se svou platbou nebo došlo-li ke změnám jeho osobních nebo platebních dispozic, o kterých prodávajícího včas neinformoval (např. ukončení platnosti nebo vystavení nové platební karty s novými údaji apod.)
Článek 10
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané prodávajícím ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.
 2. Všechny osobní údaje, uvedené při registraci kupujícího, budou použity jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence registrace. Kupující odesláním objednávky uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a použije je pouze pro účely uzavření a realizace kupní smlouvy s kupujícím, a zavazuje se s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 3. Kupující může měnit své údaje v příslušné sekci dostupné až po jeho přihlášení. Rovněž má právo požádat prodávajícího o provedení změny nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace., jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb., v platném znění.
 4. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající, vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající zveřejní na svých webových stránkách před plánovaným datem účinnosti nových VOP.
 5. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory vzniklé z kupní smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného kupní smlouvu, s výjimkou sporů vzniklých s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat jako rozhodce: Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., s místem výkonu Ambrožova 6, 635 00 Brno. V případě, že by rozhodce doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. nemohl z objektivních příčin rozhodovat vyvstalý spor, tak se smluvní strany dohodly na tom, že spor bude rozhodovat rozhodce JUDr. Karel Schelle, LL.M., místem výkonu Ambrožova 6, 635 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu České republiky a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.
  Náklady rozhodčího řízení tvoří:
  • poplatek za rozhodčí řízení činí 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy. Poplatek představuje odměnu rozhodce,
  • zvláštní náklady vzniklé projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.
  Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení občanského soudního řádu.
  Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.
  Rozhodčí doložka se nevztahuje na smluvní vztahy vzniklé ze spotřebitelských smluv, uzavřených ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. Občanského zákoníku.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.

V Brně, dne 1. ledna 2014

Často se nás ptáte

Potřebuji satelitní přijímač nebo CA modul?

Pokud je vaše televize vybavená zabudovaným satelitním tunerem (DVB-S nebo DVB-S2), můžete využít CA modul, který lze do televize přímo připojit. Nebudete tak mít další ovladač ani satelitní přijímač. Ujistěte se, že váš televizor je vybavený funkcí automatického ladění programů (FastScan). Pokud máte televizor bez satelitního tuneru, pořiďte si satelitní přijímač.

Jaké jsou možnosti platby za zboží?

Zboží vám doručíme na dobírku na adresu. Dopravci za něj zaplatíte v hotovosti.

Jaké jsou možnosti dopravy zboží?

Jediná možnost dopravy zboží je odeslání na dobírku. Dopravné je zdarma.

Jak a kde si můžu zaregistrovat novou satelitní kartu Skylink?

Satelitní kartu si zaregistrujete v Zákaznické zóně po přihlášení do vašeho Skylink účtu.

Jaká je záruka na dodané zboží?

Standardní záruka na dodávané zboží je 2 roky.

Kde si mohu předplatit programové služby Skylink?

Programové služby Skylink si jednoduše vyberete a zaplatíte přímo ve vašem Skylink účtu v Zákaznické zóně.

Doprava ZDARMA

Dodání do 5
pracovních dnů

Všechna zařízení
s certifikátem
Skylink READY

Servisní síť po
celé ČR

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905