Strong SRT 202 EMATIC

Internetový
Multimediální centrum pro sledování internetové televize Skylink, který vám umožní přehrát i náročná 4K videa, hudbu, prohlížet fotografie nebo internetové stránky. Jako úložiště pro data využijete vnitřní paměť, paměťovou kartu nebo externí USB disk. Díky operačnímu systému Android jsou také dostupné rozmanité a užitečné aplikace, které si můžete stáhnout přes Google Play za pomocí praktického dálkového ovládání s podporou hlasového asistenta Google Assistant. (více)
 • Podpora HD i Ultra HD 4K
 •  Připojení přes WiFi a LAN
 • Bluetooth
1 890 Kč

Výhody

 • Skylink Live TV – stačí stáhnout aplikaci, přihlásit se a sledovat programy.
 • Můžete sledovat nejen živé vysílání, ale i pořady ze 7denního archívu nebo bohaté videotéky. 
 • Snadné zapojení a ovládání za pomocí Bluetooth ovladače s asistentem Google Assistant.
 • Přehrávání videí, hudby a fotek z USB.
 • Možnost instalace dalších aplikací.
 • 4K Ultra HD.
Výhody
Internetová televize Skylink Live TV

Internetová televize Skylink Live TV

Služba Skylink Live TV vám umožní sledovat televizi přes internet odkudkoliv v celé EU. Nabízí 70 programů, které můžete sledovat živě nebo ze 7 denního archívu, a bohatou videotéku s filmy a seríály. To vše zároveň až na 4 zařízeních jako je mobil, tablet, PC nebo vybrané chytré televize. Díky Strong SRT zprovozníte Skylink Live TV na všech televizorech.

Internetový mediabox je pro vás vhodný pokud

 • máte kvalitní připojení k internetu. 
 • nemůžete nebo nechcete mít satelitní připojení.
 • chcete sledovat Skylink programy i v druhé místnosti, kde není možný satelitní příjem.

Balení obsahuje

 • Multimediální centrum Strong SRT 202 EMATIC.
 • Dálkové ovládání.
 • 230 V napájecí zdroj.
 • Operační systém Android
 • Operační paměť (RAM) 2 GB
 • Vnitřní pamět 8 GB
 • 4K UHD vysílání Ano
 • Display Ne
 • Internet Ano
 • WiFi Ano
 • LAN Ano
 • Bluetooth Ano
 • USB port 2
 • Slot na paměťové karty Ano
 • Typ paměťové karty micro SD
 • Multimedia Video, Foto, Hudba
 • Konektory obraz HDMI, optický výstup (S/PDIF), AV
 • Rozměry 10 x 2,4 x 10 cm
 • Hmotnost 237 g

Vybrané zboží vám doručí náš dodavatel

Dodavatel: Tipa, spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava

Podívejte se na plné znění obchodních podmínek dodavatele.

Vybrané zboží je určeno pro příjem satelitní televize Skylink. Skylink však není prodávajícím tohoto zboží, ale pouze zprostředkovatelem jeho objednání mezi kupujícím – zákazníkem Skylinku či zájemcem o satelitní televizi Skylink a prodávajícím, kterým je v tomto případě internetový obchod společnosti TIPA, spol. s r.o.

K objednání zboží dochází v prostředí tohoto webu Skylinku. Poté je objednávka předána k realizaci na internetový obchod společnosti TIPA, kde je přijata a zpracována. V okamžiku odeslání objednaného zboží kupujícímu, což bývá do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky, je kupujícímu zároveň elektronickou poštou zaslána informace o expedici zboží. Tím dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a vše další (způsob doručení zboží, způsoby platby, podmínky reklamace a vrácení zboží apod.) se řídí již níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti TIPA (vyjma bodů týkajících se objednání zboží popsaných v tomto odstavci).

Cena zboží prezentovaná na tomto webu Skylinku zahrnuje i cenu za doručení objednaného zboží na adresu kupujícího.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tipa, spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava
IČ: 42864208, DIČ: CZ42864208
Registrován u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1519
Korespondenční adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je Tipa, spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava
Kontaktní telefonní číslo sloužící jako zákaznická linka: +420 553 624 976
(v provozu pondělí-pátek 7:00-15:00).

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Tipa, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Spolupráce s velkoobchodními partnery se řídí dle „Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.“
Článek 2
Uživatelský účet
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).  
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Článek 3
Uzavření kupní smlouvy
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a ceny dopravy. Ceny zboží a dopravy jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Článek 4
Cena zboží a platební podmínky
 1. Ceny, uvedené v e-shopu, jsou platné pro elektronické objednávky po dobu zveřejnění na e-shopu, do doby vystavení nové cenové nabídky. Ceny jsou konečné, včetně všech daní a poplatků (DPH, PHE), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Platba předem – po předchozí dohodě
  • Dobírka – zboží bude odběrateli zasláno prostřednictvím DPD nebo České pošty. Odběratel zaplatí dobírku hotově proti převzetí zásilky
  • Bezhotovostní platba (faktura se splatností) – tato možnost platí pro stálé zákazníky, s nimiž je sepsána kupní smlouva. Faktura je součástí zásilky. Platbu odběratel provádí bankovním převodem ve lhůtě, stanovené na faktuře. U bezhotovostní platby je rozhodující den připsání částky na účet zasilatele. Zasilatel si vyhrazuje právo na připočítání zákonných úroku za prodlení platby odběratelem
  • Platba v hotovosti – při osobním odběru
  • Platba platební kartou – při osobním odběru a v české části E-shopu
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.
Článek 5
Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@tipa.eu
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 
 3. V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.  Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však, ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Článek 6
Přeprava a dodání zboží
 1. Položky, které jsou skladem, expedujeme ihned.  Ostatní zboží expedujeme dle možností našich dodavatelů. Pro urychlené počítačové zpracování objednávek je nutné uvádění objednacích čísel zboží.  Uveďte také své IČO, DIČ (firmy) a v případě dopravy Českou poštou nebo DPD i telefonní číslo, které je nutné.  Zboží zasíláme na dobírku právnickým i fyzickým osobám.
 2. Účtujeme skutečné náklady podle hmotnosti, rozměru a pojištění zásilky. 
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 6. Doručení zásilky firmou DPD – doručení zásilky přímo na adresu: do 24 hod. po vyexpedování zboží, 2 pokusy o doručení, poté, možnost sledování zásilky dle podacího čísla na www.dpd.cz.
 7. Doporučujeme zasílání zásilky formou balíku do ruky České pošty, s.p. – doručení zásilky přímo na adresu: následující pracovní den po podání, při nezastižení bude zásilka uložena na nejbližší poště po dobu 7 dnů. Pohyb balíku můžete neustálé sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.
 8. Dodávka zboží na Slovensko:
  Zboží expedujeme 1x týdně (zpravidla středa) slovenskou poštou. Zásilky fakturujeme v EUR, aktuálním devizovým kurzem, stanoveným ČNB ke dni zdanitelného plnění. Při objednávce nad 37 EUR (včetně DPH) doprava zdarma. Plátci daně musí doložit své DRČ – pokud nebude uvedeno, bude zboží fakturováno s DPH, v sazbě, platné v ČR. Dovoz poštou 1x týdně, dovoz zásilkovou službou DPD – dovoz zboží do 24 hod. přímo na adresu, 2 pokusy o doručení, v případě nezastižení je zásilka zaslána zpět.
 9. Cena dopravy a doručení: Při nákupu nad Kč 999,-- je doprava zdarma! Neplatí pro velkoobchod a zahraničí. Balné neúčtujeme. 
 10. Aktuální ceny naleznete v druhém kroku nákupního košíku.
Článek 7
Osobní odběr zboží
 1. Zákazník má možnost objednání a zaslání zboží na odběrní místo. Odběrní místo si vybere ze seznamu odběrních míst na www.tipa.eu. V den zaslání zboží na výdejní místo zákazník obdrží elektronicky náhled faktury (slouží jako informace o expedici zboží z velkoobchodu). Výdejní místo připraví zboží k předání a zákazníka bude informovat SMS zprávou o  vyzvednutí objednaného zboží. Při osobních odběrech zákazník hradí poplatek Kč 30,-- do hodnoty objednávky zboží Kč 999,--. Zboží nad Kč 999,-- je předáno zákazníkovi bez poplatku. Pokud zákazník nevyzvedne zboží do 10 dnů od upozornění o možném vyzvednutí, výdejní místo vrací zboží zpět do velkoobchodu. 
 2. Úhrada u osobních odběrů:
  • v hotovosti
  • na výdejních místech nelze hradit kartou přes bankovní terminály.
Článek 8
Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  Pro Českou republiku doporučujeme zasílat na sídlo firmy:
  Tipa, spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01  Opava 
  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Zákonem daná záruční lhůta je 24 měsíců.
Článek 9
Osobní odběr zboží
 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím dokumentu Zásady o ochraně osobních údajů.
 2. Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Článek 10
Další práva a povinnosti smluvních stran
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO:00020869, web: www.coi.cz/informace-o-adr/, email: adr@coi.cz
Článek 11
Zasílání obchodních sdělení
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V Opavě dne 24. 2. 2016

Často se nás ptáte

Potřebuji satelitní přijímač nebo CA modul?

Pokud je vaše televize vybavená zabudovaným satelitním tunerem (DVB-S nebo DVB-S2), můžete využít CA modul, který lze do televize přímo připojit. Nebudete tak mít další ovladač ani satelitní přijímač. Ujistěte se, že váš televizor je vybavený funkcí automatického ladění programů (FastScan). Pokud máte televizor bez satelitního tuneru, pořiďte si satelitní přijímač.

Jaké jsou možnosti platby za zboží?

Zboží vám doručíme na dobírku na adresu. Dopravci za něj zaplatíte v hotovosti.

Jaké jsou možnosti dopravy zboží?

Jediná možnost dopravy zboží je odeslání na dobírku. Dopravné je zdarma.

Jak a kde si můžu zaregistrovat novou satelitní kartu Skylink?

Satelitní kartu si zaregistrujete v Zákaznické zóně po přihlášení do vašeho Skylink účtu.

Jaká je záruka na dodané zboží?

Standardní záruka na dodávané zboží je 2 roky.

Kde si mohu předplatit programové služby Skylink?

Programové služby Skylink si jednoduše vyberete a zaplatíte přímo ve vašem Skylink účtu v Zákaznické zóně.

Doprava ZDARMA

Dodání do 5
pracovních dnů

Všechna zařízení
s certifikátem
Skylink READY

Servisní síť po
celé ČR

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905