Doporučte Skylink svým známým!

Jste spokojeni s vaší televizní nabídkou od Skylinku? Líbí se vám aplikace Skylink Live TV a velký počet programů v HD kvalitě? Pak nás doporučte a získejte odměnu!

Zanechte nám kontakt na vašeho známého nebo kamaráda, kolegu či kolegyni, abychom je mohli kontaktovat a nabídnout i jim naše služby. Pokud si díky tomu pořídí televizi od Skylinku, oba vás odměníme!

Vy i váš známý od nás dostanete každý slevový kód na 1 000 Kč na příští nákup jakéhokoliv základního balíčku Skylink!

 

Zadejte prosím telefonní číslo na osobu, které chcete doporučit Skylink

Zadejte prosím číslo vaší satelitní karty

Podmínky akce Doporučte Skylink

 

Společnost Canal+ Luxembourg S. à r.l., se sídlem 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, velkovévodství Lucemburské, registrační číslo B 148073, které vlastní licenci obchodní značky Skylink® (dále jen Skylink anebo Pořadatel) vyhlašuje tato pravidla a podmínky akce „Doporučte Skylink“ (dále jen Pravidla).

 

Úvodní ustanovení
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel akce „Doporučte Skylink“ (dále jen Akce). Akce probíhá v termínu od 1. 3. 2018 do odvolání, a to v souladu s těmito Pravidly (dále jen Doba trvání Akce). Akce probíhá na území České republiky a týká se činností a služeb Pořadatele.

Účastníci Akce
Doporučující může být jen fyzická osoba, která je uživatelem služeb Skylink, této Akce se účastní dobrovolně a splní podmínky stanovené v těchto Pravidlech (dále jen Doporučitel). Zájemcem může být jen fyzická osoba, která je plně právně způsobilá, této akce se zúčastní dobrovolně a splní podmínky stanovené v těchto Pravidlech (dále jen Zájemce).

Princip Akce
Doporučitel doporučí Zájemci satelitní televizi Skylink dle podmínek nabídky Balíček s přijímačem/modulem, kartou a instalací (viz podmínky nabídky zde). Pokud se Zájemce stane zákazníkem Skylinku dle výše uvedených podmínek (uzavře smlouvu na tuto akci a uhradí úvodní poplatek zahrnující i předplatné zvoleného programového balíčku na první tři měsíce), vzniká Zájemci i Doporučiteli právo na odměnu, a to 15. dnem po uzavření smlouvy.

Odměna
Odměnou je slevový poukaz v hodnotě 1 000 Kč, který je možné dále použít na nákup základních programových balíčků (prodloužení předplatného) za standardní cenu, a to v prostředí Zákaznické zóny na webu Skylinku, přičemž cena objednávané služby musí být vyšší než 1 000 Kč. Použití Slevového poukazu nelze kombinovat s dalšími akčními nabídkami. Slevový poukaz bude Doporučiteli i Zájemci doručen prostřednictvím e-mailu. Pro úspěšné doručení slevového poukazu je tedy potřebné uvést e-mailovou adresu. Slevový poukaz je platný 6 měsíců od jeho vygenerování.

Další ustanovení
Každý Doporučující může Zájemci doporučit satelitní televizi Skylink pouze jednou. Po doporučení bude Pořadatel kontaktovat Zájemce telefonicky. Účastí v Akci vyjadřuje Doporučitel i Zájemce svůj souhlas s těmito Pravidly a s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této akce byly až do odvolání tohoto souhlasu zařazeny do databáze Pořadatele Akce a zpracovávány za účelem vyhodnocení Akce a dalšího marketingového zpracování, zejména nabídky služeb a zasílání informací o marketingových akcích. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Doporučitel a Zájemce dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře. Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a zprostředkovatelé Pořadatele a všech spolupracujících společností a osoby jim blízké. V případě, že se Doporučitelem nebo Zájemcem s nárokem na odměnu stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností anebo osoba jim blízká, propadne odměna Doporučujícího a Zájemce ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu pravidel akce, včetně práva Akci kdykoliv zrušit bez náhrady. Úplné a aktuální znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách Skylinku. Tyto pravidla nabývají platnosti v okamžiku zahájení Akce. 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905