Jak zaplatit

Pro úhradu služeb si můžete vybrat kteroukoliv z platebních metod. Doporučujeme hradit služby online přes Zákaznickou zónu.

Platební údaje Skylink:
Částka:  odpovídá zvolené službě a období
Číslo bankovního účtu Skylink: 43-0843190287 / 0100
Variabilní symbol: posledních 10 číslic z čísla dekódovací karty
Specifický symbol: odpovídá zvolené službě


Více informací naleznete v Ceníku.

Upozorňujeme zákazníky, že od 1. 3. 2017 vstupuje v platnost nový ceník, který najdete zde.