Homepage   Praktické informace a Kontakty   Satelitní přijímače

Satelitní přijímače

Satelitní přijímač je zařízení, které ve spolupráci s dekódovací kartou Skylink přijímá, dekóduje a zpracovává satelitní signál. Na trhu existuje nepřeberné množství satelitních přijímačů. Uživatelům Skylinku proto doporučujeme, aby pro dlouhodobě bezproblémový televizní příjem věnovali výběru svého satelitního přijímače zvýšenou pozornost.

Pro sledování programů prostřednictvím Skylinku je nezbytné, aby přijímač uměl přijímat programy ve formátu MPEG-4 a ideálně také ve formátu HD. Optimálním řešením pro bezproblémový příjem programů Skylinku je satelitní přijímač s označením Skylink READY.

Pro bezproblémový příjem signálu je klíčová bezchybná spolupráce satelitního přijímače s dekódovací kartou. Skylink není výrobcem ani prodejcem těchto přijímačů, ale velmi nám záleží na spokojenosti našich zákazníků. Proto přijímače testujeme a všechny, které vyhovují podmínkám pro bezproblémovou spolupráci s kartami Skylink, označujeme značkou Skylink READY. U přijímačů bez značky Skylink READY nelze bezchybnou spolupráci s kartou Skylink zaručit.

Všechny přijímače s označením Skylink READY jsou HD a umí tedy přijímat všechny programy Skylinku.

Testování přijímače probíhá vždy podle aktuální technické specifikace Skylinku (dnes dle specifikace 1.5). Přijímače testované dle předchozích specifikací jsou sice stále Skylink READY, ale pro dlouhodobě bezproblémový příjem satelitní televize je žádoucí obměna obslužného programu (tzv. firmware), podle poslední specifikace. Tyto úpravy nejsou na straně Skylinku, ale musí je zajistit výrobci satelitních přijímačů. V následujících tabulkách je výčet satelitních přijímačů Skylink READY dle jednotlivých specifikací.

Seznam přijímačů / modulů s certifikátem Skylink READY (dle nyní platné specifikace v1.5)

Seznam přijímačů / modulů s certifikátem Skylink READY (dle nyní platné specifikace v1.5)
Jedná se o aktuálně nejvyšší specifikaci. Oproti předchozí splňuje navíc další parametry – parametr HDMI-CEC (umožňuje ovládání televizoru jen prostřednictvím jednoho dálkového ovladače satelitního přijímače) a parametr Audio popisek (umožňuje doplnění obrazu o komentář, popisující aktuální dění na obrazovce, což je velmi důležité pro zrakově postižené zákazníky).

Satelitní přijímač

Soulad s požadavky technické specifikace Skylink

Základní test podmíněného přístupu

Česká a slovenská lokalizace

Secure Silicon

Párování s kartou

ATlink 250 IR 1 1 1 1 0
BENsat BEN260IR-PVR 1 1 1 1 0
GoSAT GS7010HDi 1 1 1 1 0
GoSAT GS7060HDi 1 1 1 1 0
DI-WAY IRD-4000 1 1 1 1 0
iNEOS iN3 1 1 1 1 0
SILVER SKY IRHD 1 1 1 1 0
SUNSAT S300 1 1 1 1 0
Synaps ZR 300 1 1 1 1 0
Zircon Jazz 1 1 1 1 0

Dekódovací moduly (CAM)

Mascom Irdeto CI+ 1 1 1 1 0
Neotion PRD-MCIN (1610, 1612, 1613,1452) 1 1 1 1 0
Neotion goSAT PRD-MTIN-1625 1 1 1 1 0
SmarDTV SmarCAM3 1 1 1 1 0
SMIT Irdeto CI+ 1 1 1 1 0
SYNAPS - Neotion PRD-MCIN (1610, 1612, 1613, 1452) 1 1 1 1 0
TechniSat TechniCrypt Irdeto CI+ 1 1 1 1 0
Neotion goSat PRD-MTIN-1625  1 1 1 1 0

 

Seznam přijímačů / modulů Skylink READY dle dříve platných specifikací 1.4 a nižších, ale obsahující funkci Home TP

Jedná se o vylepšení předchozí specifikace o důležitý parametr Home TP (dokáže zpracovat a přizpůsobit funkčnost satelitního přijímače v případě změny parametrů satelitního vysílání na tzv. Home TP – domácím transpondéru 12 070 MHz, což je nezbytné pro dlouhodobě bezproblémový příjem satelitní televize).

Satelitní přijímač

Soulad s požadavky technické specifikace Skylink

Základní test podmíněného přístupu

Česká a slovenská lokalizace

Secure Silicon

Párování s kartou

Homecast HS3200CIIR 1 1 1 1 0
Homecast HS3200IRD 1 1 1 1 0
Linkbox HD 1 1 1 1 0
Linkbox HD mini 1 1 1 1 0
Mascom MC250 1 1 1 1 0
Mascom MC2600HD-IRCI 1 1 1 1 0
Mascom MC270HDIR USB PVR 1 1 1 1 0
Multibox HD 1 1 1 1 0
Optibox miniZebra SE 1 1 1 1 0
SENCORE SDB-6010SI 1 1 1 1 0
Strong SRT7504 1 1 1 1 0
Thomson THS812 1 1 1 1 0
Thomson THS813 1 1 1 1 0
Topfield TF-S3000RHD 1 1 1 1 0
Topfield TF-S3010RHD 1 1 1 1 0

 

Seznam přijímačů / modulů s certifikátem Skylink READY (dle specifikace v1.4 a nižší)

Pozor, tyto přijímače nemají funkci Home TP, proto nemůžeme do budoucna zaručit bezproblémový provoz těchto přijímačů. Více o funkci Home TP se můžete dočíst u výše zmíněné specifikaci.

Satelitní přijímač

Soulad s požadavky technické specifikace Skylink

Základní test podmíněného přístupu

Česká a slovenská lokalizace

Secure Silicon

Párování s kartou

ALLBOX HD3500 IR 1 1 1 1 0
ATlink 110 IR 1 1 1 1 0
ATlink 210 IR 1 1 1 1 0
ATlink 310 IR 1 1 1 1 0
BENSat 250 IR 1 1 1 1 0
BENSat BEN210 IR-PVR 1 1 1 1 0
BENsat BEN380 IR 1 1 1 1 0
CSBox mini 1 1 1 1 0
Evolve BlueStar HD 1 1 1 1 0
GoSAT GS7056HDi 1 1 1 1 0
HDBox IRD-8000HD PVR 1 1 1 1 0
Humax IRHD-51000S 1 1 1 1 0
Icecrypt S3200IR 1 1 1 1 0
iNEOS iN1 1 1 1 1 0
LinkBox 7 1 1 1 1 0
LinkBox Irdetino HD 1 1 1 1 0
Optibox Zebra 1 1 1 1 0
Optibox Zebra mini 1 1 1 1 0
Orion II 1 1 1 1 0
Orion III 1 1 1 1 0
Orion IV 1 1 1 1 0
SkyTec HD 110IR 1 1 1 1 0
Sunsat S200 HDi 1 1 1 1 0
Telux SHD3404 1 1 1 1 0
Zircon Happybox ONE 1 1 1 1 0
Zircon Mini Box HD 1 1 1 1 0
Zircon SHD007 1 1 1 1 0
Zircon SHD077 1 1 1 1 0
Zircon SHD777 1 1 1 1 0
Zircon FunBox 1 1 1 1 0


Seznam certifikovaných přijímačů, které splňovaly podmínky certifikace dle dříve platných specifikací.

Satelitní přijímač

Certifikace Skylink READY do:

Alma T1000ir 1. 1. 2014
AMIKO ird7800 1. 1. 2014
AT Link 100IR 1. 1. 2014
AT Link 200IR 1. 1. 2014
BENsat 200 IR-PVR 1. 1. 2014
BENsat 300 IR 1. 1. 2014
BENsat 350 IR 1. 1. 2014
DI-WAY ICE 7000 HD 1. 1. 2014
Dizipia DS4H-35IRS 1. 1. 2014
DXCom IR007 1. 1. 2014
EVOLVE HD 5060PVR 1. 1. 2014
GoSAT GS7050HDi 1. 1. 2014
GoSAT GS7055HDi 1. 1. 2014
Homecast HS3200IR 1. 1. 2014
Hyundai DVBSH465PVR 1. 1. 2014
Changhong HD DVB-S2 6100R 1. 1. 2014
Kaon KSC-SA276IR 1. 1. 2014
Kaon KSC-SA4001IR 1. 1. 2014
Kaon KSF-SA710IR 1. 1. 2014
LinkBox 1. 1. 2014
LinkBox mini 1. 1. 2014
LUNA HD 300 IRCI 1. 1. 2014
Opensat IR Line 1. 1. 2014
Optex ORS 9910HD 1. 1. 2014
ORION Orion Irdeto 1. 1. 2014
STEINNER Irdeto 1. 1. 2014
SunSat S100HDi 1. 1. 2014
TechniSat DIGIT SIR 1 .1. 2014
TechniSat TechniStar SIR 1. 1. 2014
TechniSat TechniBOX SIR 1. 1. 2014
Topfield SBI 2050 1. 1. 2014
Topfield SBI 2060 1. 1. 2014
Vestel S7150-DVB675 1. 1. 2014
Zircon Skyline 1. 1. 2014
Zircon Starline 1. 1. 2014


Vysvětlivky

Soulad s požadavky technické specifikace Skylink

Byl ověřován soulad technických parametrů výrobku s technickou specifikací Skylink platnou v době testování. Některé parametry byly testovány, jiné byly porovnávány s dokumentací poskytnuté výrobcem. Skylink nenese odpovědnost za odlišnosti od technické specifikace, pokud byly výrobcem sděleny nepravdivé údaje o testovaném výrobku.

Hodnota Popis
1 Výrobek beze zbytku vyhovuje technické specifikaci Skylink.
2 Výrobek v některých ohledech nesplňuje parametry technické specifikace Skylink. Tyto odlišnosti však nemají zásadní vliv na základní funkci přijímače ve spojení s přístupovou kartou Skylink.

Základní test podmíněného přístupu

Byla ověřována spolupráce výrobku s dekódovací kartou Skylink při základních funkcích podmíněného přístupu: aktivace služby, deaktivace služby, zasílání textových zpráv na obrazovku, reset PINu apod.

Hodnota Popis
1 Výrobek prošel úspěšně všemi testy funkcí podmíněného přístupu s dekódovací kartou Skylink.
2 Výrobek vykazuje méně podstatné nedostatky spolupráce s dekódovací kartou Skylink.

Česká a slovenská lokalizace

Bylo ověřováno, nakolik výrobek splňuje zákaznické požadavky pro využití na území působnosti satelitní platformy Skylink, a to: jazyk a korektnost zobrazovaných znaků v menu, EPG, teletextu, dále přednastavení satelitních transpondérů, které využívá Skylink a úplné poskytování všech jeho služeb.

Hodnota Popis
1 Výrobek je bez výhrad lokalizován pro využití na území působnosti satelitní platformy Skylink.
2 Výrobek vykazuje méně podstatné nedostatky lokalizace na území působnosti satelitní platformy Skylink.

Secure Silicon

Secure Silicon je funkce poskytující vyšší stupeň ochrany vysílání. Přijímač se Secure Silicon je připraven pro budoucí zavedení nových služeb, které tuto vyšší ochranu vyžadují.

Hodnota Popis
1 Výrobek je vybaven funkcí Secure Silicon.
0 Výrobek není vybaven funkcí Secure Silicon.

Párování s kartou

Párování přijímače/modulu s kartou je opatření zvyšující ochranu. Je-li párování zapnuto, funguje přijímač pouze v páru s konkrétní kartou uvedenou v databázi Skylinku. Skylink může tuto funkci zapnout i vypnout na dálku.

Hodnota Popis
1 Výrobek má zapnuto párování s přístupovou kartou.
0 Výrobek nemá zapnuto párování s přístupovou kartou.

Upozornění:

Protokol vyjadřuje stanovisko Skylinku k výrobku v SW a HW verzi, která byla předložena k testování a jeho kompatibilitu s vysíláním ke dni testu. Skylink neručí za nedostatky satelitního přijímače, které nebylo možno v době testu běžně dostupnými technickými prostředky zjistit.

Většina programů z programové nabídky Skylinku již dnes vysílá ve vysokém rozlišení (HD), resp. v kompresním formátu MPEG-4, přičemž do konce roku 2016 to bude platit již pro všechny programy Skylinku.

Jelikož je pro příjem HD programů, resp. programů vysílaných ve formátu MPEG-4 potřeba HD satelitní přijímač, je pro zákazníky Skylinku důležité, aby dokázali poznat, zda již takovýto přijímač používají anebo mají ještě zastaralý typ, který dokáže přijímat jen programy ve formátu SD/MPEG-2.

HD přijímač se dá rozpoznat podle několika znaků:

  • Přístroj je označen značkou Skylink READY,
  • přístroj je označen značkou HD nebo HDTV,
  • v návodu k obsluze je uvedeno, že se jedná o HD přijímač,
  • přístroj je vybaven výstupem s označením HDMI,
  • již nyní přijímáte některé programy Skylinku, které jsou vysílány v HD, resp. ve formátu MPEG-4 (Prima MAX HD, Prima Comedy Central, KINO SVĚT, regionalnitelevize.cz, RETRO, REBEL, RELAX, Regina TV, Nova International, DOMA, DAJTO a další).


Pokud vlastníte HD satelitní přijímač (nejlépe s označením Skylink READY), nemusíte nic řešit – budete moci přijímat všechny televizní programy Skylinku.

Pokud HD satelitní přijímač nevlastníte, doporučujeme navštívit některého z prodejců satelitní techniky (viz sekce „Prodejní a servisní síť“) anebo využít zvýhodněnou nabídku Skylinku (viz www.skylink.cz/hd-prijimac). Zároveň doporučujeme se při výběru zaměřit také funkci automatického ladění a uspořádání programů (FastScan) – nebudete již muset nikdy pracně ladit programy, všechny změny provede takovýto přijímač automaticky sám. Touto funkcí jsou vybaveny téměř všechny přijímače s označením Skylink READY.

Po nastavení satelitní antény a satelitního přijímače je dalším nutným krokem naladění programů. Všechny přijímače Skylink READY jsou vybaveny jednoduchým instalačním průvodcem.

Při zařazení nových programů nebo při změně parametrů vysílání stávajících programů, je potřeba znovu naladit satelitní přijímač. Přijímače s funkcí FastScan (většina přijímačů Skylink READY) provedou tyto změny vždy automaticky samy. Majitelé přijímačů bez funkce FastScan, musí tyto programy naladit manuálně. K tomu je potřeba návod k obsluze daného satelitního přijímače a technické parametry (viz tabulka níže).

Návody pro naladění programů v nejčastěji používaných satelitních přijímačích najdete zde. Využít můžete také orientační návod pro naladění satelitních programů, který je ke stažení zde.

Satelit Astra Kmitočet (MHz) Polarizace FEC Symbol. Rychlost (kS/s) Programy - název předvolby
23,5°E 11 836
DVB-S
pilot OFF
H 5/6 27 500 STV1, STV2, Markíza, TV JOJ, JOJ PLUS, TA3, Kino Barrandov, TV Barrandov, SLAGR TV, tv8
23,5°E 11 739
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
V 2/3 29 900 EDGE CZ, Boomerang CZ, the QYOU CZ
23,5°E 11 797
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 29 500

FILMBOX EXTRA HD, Sport 2, Golf Channel, TV Paprika, Filmbox Family, Filmbox Premium, Retro Music TV, Nickelodeon CZ, Sport 5, Film+ CZ, Discovery CZ, Disney CZ, Filmbox Plus, Viasat HD CZ, Mnam TV, duck TV, REBEL, RELAX, KinoSvet, E! Entertainment CZ, Nautical HD, JOJ Cinema, AMC

23,5°E 11 856
DVB-S2 / 8PSK
Pilot OFF
V 2/3 29 900 Reality Kings
23,5°E 11 876
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 29 900 Nova Cinema HD, Fanda HD, Prima COOL HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Dajto HD, Nova HD, Prima HD, Nova Sport 1 HD, RiK, Nova International
23,5°E

11 914
DVB-S2 /
8PSK
pilot OFF

H 2/3 29 900

Hustler HD CZ, Fine Living CZ, Fine Living HD CZ, Food Network CZ, Food Network HD CZ, Travel Channel HD CE, Outdoor Channel HD

23,5°E 11 934
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
V 3/4 27 500

EROXXX HD, FIGHTBOX, DOCUBOX, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explorer / Spice, Filmbox, Prima Comedy Central, Prima MAX HD, CS Mini/CS Film, HOROR, Prima ZOOM HD, Prima Love

23,5°E 11 973
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
V 2/3 29 900 Telka, Smíchov, Minimax, Leo TV, Nova Sport 2 HD, Penthouse 1 HD, Penthouse 2 HD, WAU HD, Markíza International
23,5°E 12 032
DVB-S2 / QPSK
pilot OFF
H 9/10 27 500 UNITEL CLASSICA HD, AutoMotoSport HD
23,5°E 12 070
DVB-S
pilot OFF
H 3/4 27 500

CT 1, CT 2, CT sport, CT 24, CT:D / CT art, Nova, Prima

23,5°E 12 090 DVB-S2/8PSK pilot OFF V 2/3 29 900 Nat Geo HD CZ, Nat Geo Wild HD CZ, HBO HD, HBO2, HBO3, Cinemax, MTV Europe CZ, iConcerts CZ, brava HD, Spektrum HD, TV Regina, regionalnitelevize.cz, Sport 1 CZ, Fishing & Hunting, INTV, AXN
23,5°E 12 109
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 27 500

Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, History HD, Markíza HD, Film Europe HD, Arena sport 1, Discovery Showcase HD CZ, JimJam CZ, Animal Planet CZ, Doma HD, Kino CS, Doku CS, Muzika CS, Crime and Invest. CZ, NGC

23,5°E 12 129
DVB-S2 / 8PSK
 pilot OFF

V

2/3 29 900 Man-X, Penthouse
23,5°E 12 168
DVB-S
pilot OFF
V 3/4 27 500 Ocko TV, TV Lux, WAU, Barrandov Plus, Barrandov MUZIKA
23,5°E 12 363
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
V 3/4 29 500 CT 1 HD, CT 2 HD, CT Sport HD, STV1 HD, STV2 HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, TV Barrandov HD, TV Noe, SLAGR TV
19,2°E 11 739
DVB-S
pilot OFF
V 3/4 27 500 MTV ROCKS, MTV Dance, MTV Hits, VH1, VH1 Classic
19,2°E 12 515
DVB-S pilot OFF
H 5/6 22 000 Vivid CZ
19,2°E 12 722
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
H 2/3 23 500 Hustler TV CZ, Brazzers TV Europe

Stav ke dni 18. 7. 2016.

Paramery pro naladění ke stažení: ZDE

Tabulka ladění pomocí funkce FastScan ke stažení: ZDE