Servisní poplatek

Servisní poplatek

pokrývá náklady na provoz, administraci, technické zajištění a zákaznický servis satelitní televize Skylink a vztahuje se na všechny dekódovací karty Skylink. Servisní poplatek nesouvisí se zvolenou programovou nabídkou.

Aktuální výši Servisního poplatku najdete vždy v Ceníku. V nabídce jsou také dvě zvýhodněné varianty – na 24 měsíců anebo při pravidelné měsíční platbě přes SIPO nebo Inkaso z účtu.

Na každé registrované dekódovací kartě Skylink s uhrazeným Servisním poplatkem je automaticky dostupný programový balíček Digital.

Pokud si na vaší dekódovací kartě aktivujete některý z placených Základních nebo Doplňkových programových balíčků, neplatíte zároveň Servisní poplatek – je již zahnut v jejich ceně. Pokud se pro některý z těchto balíčků rozhodnete později, bude čerpání již zaplaceného Servisního poplatku automaticky pozastaveno a zbývající částka bude využita po skončení předplatného.

Servisní poplatek lze hradit všemi platebními metodami. Pro pravidelnou měsíční úhradu Servisního poplatku lze použít jen platební metody SIPO nebo Inkaso z účtu. Výjimečně lze Servisní poplatek uhradit také na 5 dní, a to odesláním SMS na číslo 90211 v ceně 50 Kč s textem zprávy „SP číslovašídekódovacíkarty“. Pro úhradu je však potřeba mít povoleny prémiové SMS u Vašeho mobilního operátora.

Co se stane, když není Servisní poplatek uhrazen

Na dekódovací kartě, na které není Servisní poplatek uhrazen k jeho Datu splatnosti (a na které není aktivní žádný placený balíček), je v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami zastaveno poskytování služeb Skylink. Dekódovací karta tím není znehodnocena a může být do jednoho roku od Data splatnosti Servisního poplatku znovu aktivována, a to buď uhrazením Servisního poplatku anebo předplacením libovolného programového balíčku. V opačném případě bude po uplynutí jednoho roku dekódovací karta vyřazena ze zákaznické evidence Skylinku. Kartu lze i v tomto případě znovu aktivovat, ovšem již je na této kartě opět potřeba registrovat služby Skylink a uhradit jednorázový Reaktivační poplatek (viz Ceník). Několikanásobná úhrada jednorázové roční platby Servisního poplatku nezakládá právo na čerpání těchto služeb za stávajících cen také po uplynutí 1 roku od úhrady. Skylink si vyhrazuje právo převést tyto přeplatky do kreditu zákazníka.

 

Upozornění!
1. 3. 2020 vstoupil v platnost nový Ceník služeb Skylink – více informací najdete zde.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905