Platba v hotovosti v bance

Platba v hotovosti v bance je vhodná pro jednorázovou úhradu předplatného anebo Servisního poplatku na období jednoho/dvou let. Platba je na účet Skylinku připsána zpravidla do 3 pracovních dnů.

Pro identifikaci platby je třeba uvést:

  • bankovní účet Skylinku: 43-0843190287/0100,
  • částku v Kč uvedenou v ceníku,
  • specifický symbol uvedený v posledním sloupci ceníku,
  • variabilní symbol (posledních 10 číslic čísla dekódovací karty, uvedeno na zadní straně karty pod čárovým kódem).