Co když není Servisní poplatek uhrazen?

Na dekódovací kartě, na které není Servisní poplatek uhrazen k jeho Datu splatnosti (a na které není aktivní žádný placený balíček), je v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami zastaveno poskytování služeb Skylink. Dekódovací karta tím není znehodnocena a může být do jednoho roku od Data splatnosti Servisního poplatku znovu aktivována, a to buď uhrazením Servisního poplatku anebo předplacením libovolného programového balíčku. V opačném případě bude po uplynutí jednoho roku dekódovací karta vyřazena ze zákaznické evidence Skylinku. Kartu lze i v tomto případě znovu aktivovat, ale navíc je na této kartě potřeba nově registrovat služby Skylink a uhradit jednorázový Reaktivační poplatek 299 Kč (viz Ceník).

Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí M7 Group S.A.; se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolení k podnikání č. 00143760/1