Jak hradit Servisní poplatek?

Jednorázovou úhradu na 12 nebo 24 měsíců lze provést všemi platebními metodami

Částka: 1 399 Kč/12 měsíců nebo 2 399 Kč/24 měsíců
Číslo bankovního účtu Skylink: 43-0843190287 / 0100
Variabilní symbol: posledních 10 číslic z čísla dekódovací karty
Specifický symbol: 100

Pro pravidelnou měsíční úhradu lze použít pouze platební metody SIPO nebo Inkaso z účtu (nastavit můžete zde).

Výjimečně lze Servisní poplatek uhradit také na 5 dní, a to odesláním SMS na číslo 90211 v ceně 25 Kč s textem zprávy „SP  číslovašídekódovacíkarty“.

Několikanásobná úhrada jednorázové roční platby Servisního poplatku nezakládá právo na čerpání těchto služeb za stávajících cen také po uplynutí 1 roku od úhrady. Skylink si vyhrazuje právo převést tyto přeplatky do kreditu zákazníka.

Tip:

V případě, že je na dekódovací kartě předplacen libovolný Základní nebo Doplňkový programový balíček, není potřeba zároveň platit Servisní poplatek. 

Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí M7 Group S.A.; se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolení k podnikání č. 00143760/1