Dekódovací modul CAM 701

Dekódovací modul CAM 701 je zařízení, které dekóduje satelitní signál a používá se zejména v případě, kdy zákazník Skylinku vlastní televizní přijímač se zabudovaným satelitním tunerem (DVB-S nebo DVB-S2) a tudíž nepotřebuje navíc satelitní přijímač.

Na rozdíl od jiných dekódovacích modulů má tento modul již vloženou dekódovací kartu Skylink pracující v systému Viaccess Orca. Tuto kartu nelze vyjmout a modul je určen výhradně pro příjem služeb Skylink. Jedenáctimístné číslo této karty najdete na samolepce na zadní straně modulu.

Prodej

Doporučená prodejní cena modulu CAM 701 je 1 390 Kč (včetně DPH). Dekódovací modul doporučujeme pořídit ve specializovaných prodejnách satelitní techniky, jejichž seznam najdete zde.

Instalace

Instalace modulu je velmi jednoduchá – po vsunutí modulu do příslušného otvoru v televizním přijímači (CI/CI+ slot) se rozsvítí červená LED dioda, která signalizuje proces párování modulu s televizorem. Úspěšné dokončení procesu lze poznat podle změny barvy diody z červené na zelenou.
 

Jak aktivovat integrovanou dekódovací kartu

Pro příjem satelitní televize Skylink je potřeba nejdříve aktivovat dekódovací kartu Skylink, a to ve dvou krocích:

1. REGISTRACE SLUŽEB SKYLINK
2. PŘEDPLACENÍ LIBOVOLNÉHO PROGRAMOVÉHO BALÍČKU, resp. ÚHRADA SERVISNÍHO POPLATKU

Ad 1) Registrace služeb Skylink

Registraci lze provést jednoduše v Zákaznické zóně na webu Skylinku.

Pro registraci je potřeba vyplnit Registrační údaje a uhradit Registrační poplatek.

Výše Registračního poplatku závisí na účelu použití karty:

  1. 999 Kč – týká se nových nebo stávajících zákazníků Skylinku, kteří budou novou dekódovací  kartu používat pro první nebo další zdroj televizního příjmů nezávislého na jiné dekódovací kartě.
  2. 269 Kč – týká se stávajících zákazníků Skylinku, kteří satelitní přijímač a dekódovací kartu použijí jako náhradu za původní dekódovací kartu, která tím bude automaticky deaktivována
  3. 0 Kč – týká se stávajících zákazníků, kteří novou dekódovací karta použijí jako kartu NEXT pro službu DRUHÁ KARTA (programová nabídka na nové kartě bude kopírovat nabídku na původní „mateřské“ kartě). Při volbě této registrace je nutné uhradit roční poplatek za službu Druhá karta, který činí 1188 Kč.

Registrací služeb Skylink dojde k uzavření smlouvy, jejíž obsah je blíže vymezen ve Všeobecných obchodních podmínkách Skylink.

Ad 2) Předplacení libovolného programového balíčku, resp. úhrada Servisního poplatku

Standardně dle aktuálního ceníku Skylink.

Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí M7 Group S.A.; se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolení k podnikání č. 00143760/1