Homepage   Praktické informace a Kontakty   Servisní poplatek

Servisní poplatek

Servisní poplatek

Servisní poplatek pokrývá náklady na provoz, administraci, technické zajištění a zákaznický servis satelitní televize Skylink a vztahuje se na všechny dekódovací karty Skylink a CS Link. Servisní poplatek nesouvisí se zvolenou programovou nabídkou.

Výše Servisního poplatku

Výše Servisního poplatku je 1 070 Kč na 12 měsíců.
V nabídce jsou také dvě zvýhodněné varianty – 1680 Kč na 24 měsíců anebo 70 Kč na měsíc (jen při pravidelné měsíční platbě přes SIPO nebo Inkaso z účtu).

 

Důležité informace

  • Na každé dekódovací kartě Skylink s uhrazeným Servisním poplatkem jsou automaticky dostupné programové balíčky Digital a Digital HD.
  • Servisní poplatek je zahnut v ceně všech Základních a Prémiových balíčků. Máte-li uhrazen Servisní poplatek, můžete si předplatit zároveň libovolný z těchto balíčků. Čerpání již zaplaceného Servisního poplatku bude automaticky pozastaveno a zbývající částka bude využita až po ukončení předplatného zvoleného balíčku.
  • Na dekódovací kartě, na které není Servisní poplatek k jeho datu splatnosti uhrazen (a na které není aktivní žádný placený balíček), je v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami zastaveno poskytování služeb Skylink. Dekódovací karta tím není znehodnocena a může být do jednoho roku od data splatnosti Servisního poplatku znovu aktivována, a to buď uhrazením Servisního poplatku anebo předplacením libovolného programového balíčku. V opačném případě bude po uplynutí jednoho roku dekódovací karta vyřazena ze zákaznické evidence Skylinku. Kartu lze i v tomto případě znovu aktivovat, ale před úhradou Servisního poplatku je na této kartě potřeba nově registrovat služby Skylink a uhradit jednorázový Reaktivační poplatek 299 Kč (viz Ceník).
  • Jednorázovou úhradu na 12 nebo 24 měsíců lze provést všemi platebními metodami. Pro pravidelnou měsíční úhradu lze použít pouze platební metody SIPO nebo Inkaso z účtu (nastavit můžete zde).

Tipy pro vás

  • Datum splatnosti Servisního poplatku pro vaši dekódovací kartu si můžete ověřit zde.
  • Servisní poplatek můžete uhradit také jen na 5 dní a to odesláním SMS na číslo 90211 v ceně 25 Kč s textem zprávy „SP číslovašídekódovacíkarty“. Tento způsob není určen pro pravidelnou úhradu Servisního poplatku, ale výhradně jen jako nouzové řešení na překlenutí krátkého období.

Nejčastější otázky a odpovědi k Servisnímu poplatku

1. K čemu slouží Servisní poplatek?
Servisní poplatek pokrývá náklady na provoz, administraci, technické zajištění a zákaznický servis satelitní televize Skylink.

2. Kolik programů obsahuje balíček Digital, u kterého se hradí Servisní poplatek?
Po uhrazení Servisního poplatku získáte 60 českých a slovenských programů z balíčků Digital a Digital HD. Druhý jmenovaný obsahuje 21 programů ve vysokém rozlišení HD.

3. Proč se neplatí Servisní poplatek i u ostatních balíčků?
U jakéhokoliv placeného balíčku je Servisní poplatek zahrnut již v ceně. Nejlevnější základní balíček má název Smart a nabízí dalších 30 programů nad rámec balíčku Digital a Digital HD.

4. Co se stane, když Servisní poplatek neuhradím? Hrozí mi nějaké sankce?
Pokud k datu splatnosti Servisní poplatek neuhradíte, dojde k zastavení poskytování služby Skylink. Pokud následně (nejdéle do 1 roku) Servisní poplatek uhradíte nebo si předplatíte některý z programových balíčků, bude poskytování služby obnoveno. V opačném případě bude po uplynutí 1 roku Vaše dekódovací karta v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami vyřazena ze zákaznické evidence Skylinku. Žádné sankce vám v souvislosti s neuhrazením Servisního poplatku nehrozí.

5. Mohu na základě zvýšení Servisního poplatku odstoupit od smlouvy?
Samozřejmě. V případě neuhrazení Servisního poplatku k datu jeho splatnosti dojde v souladu s čl. 3.6. Všeobecných obchodních podmínek k zastavení poskytování služby Skylink. Pokud nesouhlasíte se změnou ceníku, máte právo postupovat v souladu s čl. 8.4. Všeobecných obchodních podmínek a bez jakýchkoli sankcí smlouvu vypovědět.

6. Zaplatil jsem Servisní poplatek na rok (případně dva) dopředu. Týká se mě též změna výše Servisního poplatku?
Nová výše Servisního poplatku se vás dotkne až v momentě, kdy skončí období pokryté předchozí platbou. V dostatečném předstihu vás budeme písemně informovat. Součástí dopisu budou mimo nových podmínek i údaje potřebné k provedení platby.

Datum splatnosti Servisního poplatku pro Vaši dekódovací kartu si můžete kdykoli ověřit na www.skylink.cz (Ověření služeb na kartě).

7. Proč se zvýšil Servisní poplatek?
Hlavním důvodem jsou vyšší náklady na zajišťování příjmu rostoucího počtu programů, jejich distribuci ve vyšší obrazové kvalitě a rozšíření péče o zákazníky.

8. Co mi za zvýšený Servisní poplatek nabízíte?
Od zavedení Servisního poplatku k 1. 9. 2012 byl balíček Digital / Digital HD rozšířen celkem o 19 nových programů (ČT 2 HD, Nova Cinema, Fanda, Prima COOL HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Dajto HD, RETRO, Rebel, Prima ZOOM, Telka, Smíchov, WAU HD, POHODA - RELAX, ČT :D, ČT art, Mňam, Prima Comedy Central, Nove International/Markíza International). Protože se rychle zvyšuje počet domácností, které jsou vybaveny HD televizory, snažíme se zpřístupnit obraz ve vysokém rozlišení (HD) všem svým zákazníkům. V neposlední řadě došlo k prodloužení provozní doby a rozšíření kapacity Zákaznického servisu, který je nyní k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 20:00 a o víkendech od 8:00 do 18:00.

9. Jak zaplatit na Servisním poplatku co nejméně?
Jednoznačně cenově nejvýhodněji (70 Kč měsíčně) vychází pravidelná měsíční platba prostřednictvím platebních metod SIPO a Inkaso z účtu. Za rok tedy zaplatíte 840 Kč. Platbu stačí jednorázově nastavit, každý měsíc následně dochází k automatickému inkasu z vašeho bankovního účtu (Nejsnáze si SIPO nebo inkaso z bankovního účtu lze aktivovat na Zákaznická zóna Skylink).

10. Je možné hradit Servisní poplatek měsíčně platebním příkazem?
Ne, takovou možnost nenabízíme. Platebním příkazem lze hradit Servisní poplatek pouze jednorázově, a to na 12 nebo 24 měsíců. Preferujete-li měsíční platbu, použijte prosím SIPO nebo Inkaso z účtu. (Nejsnáze si SIPO nebo inkaso z bankovního účtu lze aktivovat na Zákaznická zóna Skylink).

11. Proč bych měl platit Servisní poplatek, když v pozemním vysílání jsou dostupné tytéž programy zdarma?
Programová nabídka balíčku Digital (při uhrazeném Servisním poplatku) nabízí 45 programů, které jsou dostupné na celém území ČR. Na rozdíl od pozemního vysílání balíček zahrnuje přístup také k HD verzím mnoha televizních programů. Samozřejmě, díky příjmu satelitního signálu můžete sledovat stovky dalších televizních programů z celého světa (nezávisle na Servisním poplatku). Zároveň máte jednoduchou možnost si kdykoliv stávající nabídku rozšířit o další programy z nabídky Skylink. V případě jakýchkoli problémů je vám, na rozdíl od pozemního vysílání, k dispozici Zákaznický servis.

12. Vznikne mi nějský dluh, pokud nezaplatím Servisní poplatek?
Žádný dluh nevzniká. Karta bude deaktivována v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

13. Je nutné platit Servisní poplatek i za kartu NEXT?
Za kartu NEXT se Servisní poplatek neplatí.

14. Svou dekódovací kartu jsem prodal. Musím za ní i dále hradit Servisní poplatek?
V tomto případě není nutné hradit Servisní poplatek. Je však vhodné se domluvit s novým majitelem na řešení – provést přeregistraci původní karty na nového majitele, který uhradí Servisní poplatek pod svými registračními údaji. Formulář pro přeregistraci najdete zde.

15. Zaplatil jsem Servisní poplatek, ale kartu již nemám. Vrátíte mi peníze?
Dle Všeobecných obchodních podmínek nelze vracet již uhrazené platby za Servisní poplatek.

16. Co mám dělat, když jsem omylem zaplatil Servisní poplatek přes SIPO/Inkaso na jinou dekódovací kartu?
Objednávku platby je možné zrušit buď na zákaznické lince Skylink na čísle 595 694 310 nebo písemnou žádostí přes kontaktní formulář v sekci „Kontakty“ anebo písemně odesláním na adresu Satelitní televize Skylink, P. O. BOX 4, 709 00 Ostrava 9, Česká republika. Vždy je potřeba do předmětu zprávy uvést "Žádost o zrušení SIPO/Inkaso k Servisnímu poplatku" a dále uvést číslo dekódovací karty, registrační údaje a spojovací číslo SIPO.

17. Pokud jsem si zaplatil Servisní poplatek na starou dekódovací kartu a zároveň jsem si ji vyměnil, nepřijdu o úhradu Servisního poplatku?
O Servisní poplatek nepřijdete, platba se převede na novou kartu Výměna M7.