Opětovné spuštění přijímače

Opětovné spuštění přijímače, který byl mimo provoz

Běžný divák by neměl mít nikdy potřebu dělat reautorizační zápis karty (tz. vyslat žádost, aby na příslušnou kartu byly zaslány instrukce k jejímu provozu) a může sledovat naše programy bez jakéhokoli přerušení.  Podmínkou je, že bude kartu využívat (mít vloženu v zapnutém přijímači naladěném na některý z našich programů) minimálně 3 minuty během 2 týdnů a zároveň minimálně jednu hodinu během 30 dnů.

Pokud divák kartu neužívá po dobu více než 2 týdny avšak méně než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 3 minuty. Pokud divák kartu neužívá po dobu více než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 1 hodiny. Podmínkou ovšem je, že po tuto dobu bude mít přijímač stále zapnutý na jednom z našich programů (např. ČT1) a nebude přepínat mezi programy. Pokud přepíná programy, může se doba čekání výrazně prodloužit.

Pokud divák splnil uvedené podmínky a ani tak programy „nenaskočí“, může se jednat o problém buď na straně vysílací (málo pravděpodobné) anebo na straně přijímací (přijímač nepropouští instrukce zasílané na kartu). Pro vyloučení závady na přijímací straně doporučujeme vložit dekódovací kartu do jiného fungujícího přijímače (Skylink READY). Pokud programy „naskočí“ do třiceti minut, je závada na původním satelitním přijímači.

Pokud zápisy nedorazí, je možno zkusit reautorizační zápis karty. Zasílání reautorizačních zápisů na dekódovací kartu Skylink je možné provést v Zákaznické zóně.

Vstupte do Zákaznické zóny. Přepněte na program, u kterého se zobrazila hláška “kódováno” a zašlete si na svou kartu autorizační zápisy (tlačítko "Reautorizovat" najdete v pravém dolním rohu). Nepřepínejte, dokud program nezačne fungovat. Příjem zápisu může trvat až 30 minut, prosím, mějte trpělivost. Případně zkontrolujte parametry ladění, které naleznete zde.

Pokud reautorizační zápis nepomůže, je nutno kontaktovat Zákaznický servis Skylinku.