Jak registrovat služby Skylink na dekódovací kartě

Po zakoupení dekódovací karty je nezbytné neprodleně Registrovat služby Skylink, čímž dojde k uzavření smlouvy, jejíž obsah je blíže vymezen ve Všeobecných obchodních podmínkách Skylink. Bez řádné registrace není možné přijímat žádné kódované programy Skylink.

Pro Registraci je potřeba vyplnit registrační údaje a uhradit Registrační poplatek (999 Kč. vč. DPH).

Registrační údaje je možno vyplnit do elektronického formuláře v Zákaznické zóně na webu Skylink. Registrační poplatek lze uhradit přímo v Zákaznické zóně během registrace, v hotovosti u prodejce satelitní techniky nebo kteroukoliv z metod jednorázových plateb. Podrobné pokyny pro Registraci služby Skylink jsou uvedeny také v balení dekódovací karty.

Dále je potřeba uhradit Servisní poplatek 1 070 Kč/rok anebo předplatit libovolný placený programový balíček. Na každé dekódovací kartě s registrovanou službou Skylink, pro kterou je uhrazen Servisní poplatek anebo předplacen libovolný programový balíček, je automaticky dostupný také balíček základních českých a slovenských televizních programů Digital.