Jak registrovat služby Skylink na dekódovací kartě

Po zakoupení dekódovací karty je nezbytné neprodleně Registrovat služby Skylink, čímž dojde k uzavření smlouvy, jejíž obsah je blíže vymezen ve Všeobecných obchodních podmínkách Skylink pro Českou republiku. Bez řádné registrace není možné přijímat žádné kódované programy Skylink.

Pro Registraci je potřeba vyplnit registrační údaje a uhradit Registrační poplatek (999 Kč. vč. DPH).

Registrační údaje je možno vyplnit do elektronického formuláře v Zákaznické zóně na webu Skylink. Registrační poplatek lze uhradit přímo v Zákaznické zóně během registrace, v hotovosti u prodejce satelitní techniky nebo kteroukoliv z metod jednorázových plateb. Podrobné pokyny pro Registraci služby Skylink jsou uvedeny také v balení dekódovací karty.

Dále je potřeba uhradit Servisní poplatek 1 198 Kč/rok anebo předplatit libovolný placený programový balíček. Na každé dekódovací kartě s registrovanou službou Skylink, pro kterou je uhrazen Servisní poplatek anebo předplacen libovolný programový balíček, je automaticky dostupný také balíček základních českých a slovenských televizních programů Digital.